Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Advocaat nodig, zo vindt u de juiste raadsman voor uw noden!

Laat het recht u dienen

 1. sonja
  Advocaat nodig? De advocaat is een gerespecteerd bemiddelaar binnen onze maatschappij. Hoewel ik meer voor het compromis ben komt er een tijd dat elk van ons wel is op een advocaat zal moeten beroep doen. Hoe goed u de wetten van dit land ook denkt te kennen, alleen een goede advocaat met een degelijke ervaring zou u in de rechtbank mogen bijstaan. Er bestaat namelijk nog een groot verschil tussen de wet kennen en ze in een rechtbank te kunnen afdwingen. Deze meesters in het recht hebben dan ook meer dan ooit hun strepen verdiend vooraleer ze tot dit toga beroep mogen toetreden. Wie advocaat wil worden kan na zijn secundaire studies nog 5 jaar rechten aan een universiteit naar keuze volgen, om daarna nog maar eens 3 jaar stagevorming onder het toeziend oog van een andere advocaat te gaan bewerkstelligen. U kan er dus van op aan dat elke advocaat wel degelijk weet hoe het recht in mekaar zit. Dit staat in schril contrast met het feit dat heel wat advocaten er niet zo'n beste reputatie op nahouden. Niet omdat ze hun vak niet kennen of misschien zelfs niet omdat ze dikwijls in de rechtbank verliezen, maar eerder omdat ze met hun cliënten over de omvang van de procedure en vooral de kosten niet altijd transparant zijn. Het zoeken naar een goede advocaat is dus niet altijd de gemakkelijkste zaak ter wereld al kunnen onderstaande tips u een heel eind op weg helpen.

  Wat doet de advocaat nu precies?
  De advocaat is in de eerste plaats een bemiddelaar en beschermer van het recht zodat zijn cliënten ten volle kunnen gediend worden. Hij is een vertrouwenspersoon die uw persoonlijke belangen ter harte draagt en heeft bij geen enkele zaak een persoonlijk belang na te streven. In de eerste plaats is het zijn taak om bij een juridisch conflict tussen beide partijen te bemiddelen. Het heeft namelijk geen toegevoegde waarde voor diens cliënt om voor elk probleem naar de rechtbank te stappen. Alleen als er geen andere mogelijkheid in het verschiet ligt zal hij met uw toestemming een juridische procedure opstarten. Het is uw taak om hem daarin dan ook met alle middelen bij te staan door bv geen zaken te gaan verzwijgen. Hoe meer de advocaat van de kwestie afweet, hoe meer deze uw belangen zal kunnen behartigen. Wacht zeker nooit te lang om een advocaat te raadplegen, vaak is een simpel telefoontje of aangetekend schrijven voldoende om een onprettig probleem snel af te handelen. Wie te lang wacht stuwt ook dikwijls het kostenplaatje van de gehele procedure de hoogte in.

  Wat kost een advocaat?
  We gaan u geen foefjes wijsmaken, een advocaat is niet goedkoop doch is de advocatuur voor iedereen toegankelijk gemaakt. Wie een beperkt inkomen of over onvoldoende financiële middelen beschikt kan op een pro deo advocaat beroep doen. Afhankelijk van uw inkomsten zal men dan voor u volledige of gedeeltelijke kosteloosheid kunnen invoeren. Maar het kostenplaatje is niet alleen belangrijk voor de minimale inkomens in ons land, ieder van ons heeft het recht om ongeveer te weten hoeveel de gehele procedure zal kosten. Daarom heeft de orde van Vlaamse balies een modelcontract ter beschikking gesteld die door advocaat en cliënt kan nageleefd worden. Dit is echter geen verplichting dus uw advocaat is volledig in zijn recht mocht hij dit weigeren. Het is namelijk ook niet altijd gemakkelijk om de exacte kosten van een procedure te gaan opmaken. Verschillende bijkomstigheden kunnen nog in de loop van de procedure aan bod komen, doch is het in ieders belang om er een transparante cultuur op na te houden.

  Wat als u niet tevreden bent over uw advocaat?
  Natuurlijk is het mogelijk dat u niet tevreden bent over uw huidige advocaat. De kostprijs ligt volgens u veel te hoog of deze heeft gewoonweg niet gedaan wat u vroeg. Zolang mensen met elkaar blijven samenwerken zullen er altijd wel eens disputen ontstaan. We zijn niet altijd tevreden over het resultaat of er zijn volgens ons andere fouten gemaakt. In dat geval en om een lange procedure te vermijden is een goed gesprek met uw advocaat meestal voldoende om het probleem uit de wereld te helpen. Vergeet ook wel niet dat het voor deze meester in de rechten haast onmogelijk is om op voorhand een totaal kostenplaatje te gaan opmaken. Desgewenst is het schrijven van een brief met uw bekommeringen zeker niet overdreven teneinde tot een goede bemiddeling te kunnen komen. Als jullie er toch echt niet uit geraken staat het u vrij om bij de stafhouder waar de advocaat is aangesloten een verzoeningsprocedure aan te vragen. Deze is als hoofd van de orde van advocaten het meest bevoegd om dergelijke problemen te gaan oplossen. Eventueel kan uw klacht dan nog aan het arbitragecollege voorgelegd worden waarbij beide partijen er wel moeten in toestemmen om het verdict hiervan te eerbiedigen.

  U mag met het beroepsgeheim op uw beide oren slapen:
  Elke advocaat is aan een deontologische code onderhevig. Dit houdt in dat alles wat u hem vertelt onder vier ogen moet blijven, het is hem dus niet toegestaan om zo maar even bij de bakker om de hoek uw verhaal te gaan vertellen. Alleen wanneer dit in het belang van zijn cliënt is kan bepaalde informatie worden vrijgegeven, hierbij denken we bv. aan de gerechtelijke procedure in zijn algemeenheid. Voor een rechtszoekende is het absoluut noodzakelijk dat deze zijn advocaat kan vertrouwen. De advocaat die inbreuk doet op het beroepsgeheim kan strafrechtelijk gesanctioneerd worden. Binnen het milieu van de advocatuur wordt het namelijk van begin af aan ingepeperd dat een advocaat-cliënt relatie de basis vormt voor uitoefening van het beroep. In bepaalde dringende gevallen kan dit wel opgeheven worden.

  Hoe kies ik een advocaat?
  Hoewel elke advocaat een degelijke opleiding in het recht genoten heeft zijn niet alle advocaten in een bepaalde materie gespecialiseerd. Er zijn advocaten die de meest uiteenlopende zaken behandelen en er zijn er die zich enkel in een bepaalde problematiek verdiepen. Het staat de cliënt dan ook vrij om hun advocaat te vragen welke ervaring hij kan voorleggen als het op hun zaak aankomt. Soms is het namelijk beter om een specialist binnen dit grondgebied onder de arm te nemen dan zo maar de eerste de beste, algemene advocaat te gaan volgen. Ga eventueel na bij kennissen of vrienden of ze al eerder met deze raadsman zaken hebben gedaan, alsook kan een zoektocht door google u soms grote wijsheid bijbrengen. Mensen die over hun advocaat niet tevreden zijn durven dat zonder verder na te denken wel eens op het internet te publiceren. Op de website van de Orde van Vlaamse balies kan u alvast op zoek naar een voor u geschikte advocaat.