Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Alimentatie voor je kinderen betalen doe je zo!

Wees een man en geef ze alles wat ze nodig hebben

 1. sonja
  Alimentatie voor je kinderen betalen, hoe krijg je dit nu voor mekaar? Een liefdesrelatie tussen twee mensen is waarschijnlijk het mooiste dat er is maar soms gaat het gewoon niet meer. Als je alles geprobeerd hebt en het gaat niet meer tussen jullie heeft het ook geen zin om blijven door te gaan. Eens de beslissing genomen is gaan jullie beiden een harde tijd tegemoet. Niemand geniet van een scheiding dus maak jezelf zeker niet wijs dat je ex-partner daar geen moeite mee zal hebben. Maar het gaat niet alleen om jullie, er zijn nog kinderen in het spel die om niets van dit alles gevraagd hebben. Het zou dan ook bijzonder oneerlijk zijn moesten jouw kinderen hiervan de dupe zijn. De term alimentatie zal[​IMG] snel genoeg zijn opwachting maken en zo hoort het ook. Het is namelijk onze plicht als ouder om in het onderhoud van onze kinderen te gaan voorzien. Wie nu bespaart in het levensonderhoud en de welvaart van zijn kinderen moet ook niet verbaasd zijn als ze binnen ettelijke jaren een richting uitgaan die jou helemaal niet bevalt. Doe het niet voor je ex maar wel voor de kinderen, zij hebben niets met jullie meningsverschillen te maken en zullen er sowieso al genoeg slachtoffer van zijn. Draag op zijn minst bij in de financiën die hiermee gepaard gaan zodat ze toch op dat vlak niets te kort zullen komen.

  Wat is alimentatie en waarom moeten we dit betalen?
  Het lijkt voor de meesten onder ons misschien een no-brainer maar toch leg ik dit nog is graag voor u uit. Alimentatie wordt door de meest kapitaalkrachtige partner aan diens ex partner betaald zodat hun kinderen die op dat moment nog minderjarig of schoolgaand zijn genoeg financiële middelen hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. In geval dat het kind alleen woont en aan de voorwaarden om alimentatie te krijgen voldoet kan dit eventueel rechtstreeks aan hem of haar worden uitbetaald. Het spreekt voor zich dat deze jongvolwassene buiten de alimentatie dan niet over een eigen inkomen beschikt. Dit alles geldt trouwens ook voor alle kinderen die tijdens het huwelijk werden geadopteerd.

  Het bedrag van de alimentatie overeenkomen:
  Hoewel het niet altijd gemakkelijk is zal een wederzijdse overeenkomst over de alimentatie jou en je ex partner veel geld kunnen besparen. Wie de rechtbank en advocaten ivm alimentatie kan vermijden doet altijd een goede zaak. Probeer samen te berekenen wat jullie kinderen op maandbasis kosten zodat er een financieel plan over de alimentatie kan opgemaakt worden. Laat wel wat ruimte voor uitzonderlijke kosten en denk zeker niet dat met het tot stand komen van een bedrag over de alimentatie al je ouderlijke plichten volbracht zijn. Het komt er in wezen op neer dat geen van de twee partners na de scheiding er financieel slechter zal voorstaan. Als jullie er echt niet kunnen uitkomen kan je beter voor de berekening van de alimentatie een advocaat onder de arm nemen. Deze weten precies hoe de alimentatie procedure in zijn werk gaat en zal jullie dan ook stap per stap opvolgen. In ieder geval zorg je er best voor dat jullie gemaakte overeenkomst op papier staat zodat er bij eventuele, toekomstige betwistingen kan voorgelegd worden wat jullie al eerder waren overeengekomen.

  Waarvoor kan het gekregen bedrag aangewend worden?
  Het bedrag van alimentatie dient in de eerste plaats om de levensstandaard van de kinderen die tijdens het huwelijk werd opgebouwd te kunnen behouden. Het is dus zeker geen toegift voor de luxe-behoeften van uw ex partner doch is het vrijwel onmogelijk om daarover controle te hebben. Als u daarentegen sterke vermoedens heeft dat uw kinderen aan hun lot worden overgelaten, staat het u vrij om met kind en gezin contact op te nemen om met die bewijzen mogelijk later met uw advocaat een rechtszaak te kunnen aanspannen. Doe dit echter niet omdat u het bedrag van uw alimentatie te hoog vindt maar enkel als u daarmee het welzijn van uw kinderen kan verbeteren. Hieronder vallen weliswaar niet de meningsverschillen over gemaakte kosten van de kinderen maar eerder als er ernstige aanwijzingen van verwaarlozing zijn.

  Buitengewone kosten en indexering:
  De verplichting om alimentatie te betalen is onderhevig aan de indexering. Grosso modo betekent dit dat u als betaler van de alimentatie jaarlijks zelf de indexering hiervan zal moeten berekenen. Indien de alimentatie niet geïndexeerd wordt, heeft uw ex partner het recht om deze onbetaalde bedragen met terugwerkende kracht te gaan terugvorderen. Dit kan dan eventueel met interesten vermeerderd worden. U heeft er dus geen baat bij om de indexering op de alimentatie niet te gaan toepassen. Ook bent u er zich beter van bewust dat het alimentatiegeld niet alle kosten van het kind of de kinderen omvat. Er bestaan namelijk nog buitengewone kosten buiten de alimentatie die moeilijk op voorhand kunnen vastgelegd worden. Hieronder verstaan we bv. medische kosten, bijkomende schoolkosten zoals uitstappen, sportkampen enz. Het is dan ook niet meer dan normaal dat deze kosten door de twee ouders worden gedragen. Kinderen zijn niet goedkoop dus is het gangbaar dat jullie beiden inspanningen blijven doen zodat hun levensverloop hier niet onder gaat lijden.

  Omgangsregeling en bilocatiewet:
  Sinds 2006 is de bilocatiewet van toepassing welke uitdrukkelijk stipuleert dat het kind van gescheiden ouders even lang bij beide ouders mag verblijven. Let wel op, dit is geen verplichting! Als jullie samen beslissen om er een andere regeling op na te houden is dat jullie recht als ouders. Indien jullie er niet kunnen uitkomen zal de rechtbank de best mogelijke oplossing naar voren schuiven. Het spreekt voor zich dat jullie best zelf voor een compromis zorgen omdat de kans erin bestaat dat jullie anders beiden met een niet gewenst vonnis opgescheept zullen zitten. Denk wel niet dat het betalen van alimentatie bepaalde privileges naar u toeschuift. Beide ouders blijven volgens de wet nog steeds gelijk en er zou geen één van de twee mogen voorgetrokken worden.

  Denk in de eerste plaats aan jullie kinderen!
  Hoewel het evident lijkt wordt het vaak vergeten. Elke regeling die jullie treffen is voor het toekomstig welzijn van jullie kinderen. Noch jij, noch je ex partner hebben het recht om langs een scheiding zaken naar hun hand te gaan zetten. Vergeet nooit waar het echt om draait en dat jullie ruzies ook door de kinderen niet gesmaakt zullen worden. Dus jullie gaan uiteen, daar hebben jullie alle recht toe, maar vergeet wel jullie plicht niet om in de opvoeding en de welvaart van uw kind of kinderen te blijven voorzien. Voor hun blijf jij de mama of papa waar ze altijd al van gehouden hebben. Het draait nu allemaal om hun en de rest is allemaal bijzaak! Alimentatie betalen is misschien niet leuk maar het spreekt voor zich dat u als vader of moeder voor uw kind moet opbrengen. Alimentatie betalen, doe het op tijd en zie dat het bedrag hoog genoeg is.