Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Alle soorten dokters op een rijtje

Welke verschillende dokters zijn er?

 1. sonja
  Dokter zijn is geen algemeen begrip. Buiten de huisdokter zijn er verschillende dokters die elk hun specialisatie in een bepaalde materie verdiend hebben. Voor de gewone man in de straat is het dan ook niet altijd gemakkelijk om al deze specialisaties uit mekaar te houden. De naam van de specialisatie geeft namelijk niet altijd weer wat de deskundigheid inhoudt. De ene dokter is dan ook meer in het ene dan in het andere gespecialiseerd. Dokters hebben mijn inziens een belangrijke rol in deze maatschappij te vervullen. Het zijn zij die ons helpen wanneer we ziek zijn en soms hoop geven waar we het anders al lang hadden opgegeven. De studie om dokter te worden is dan ook niet van de minste en het is alleen een select clubje intellectuelen die uitverkoren zijn om de naam van dokter te kunnen dragen. Na jaren van studie, onderzoek en stage is de dokter dan ook een graag geziene gast. We hebben hun allemaal wel eens nodig, van de simpele kwalen bij de huisarts tot de meer deskundige ingrepen bij de specialist. Met onderstaande lijst is het voor iedereen mogelijk om alle soorten dokters uit mekaar te houden. Leest u met me mee?

  Anesthesioloog: De anesthesioloog is een arts die als belangrijkste taak heeft om mensen anesthesie toe te dienen om zo een pijnlijke operatie en/of onderzoek te begeleiden. Het is als het ware een pijnspecialist die dmv observatie van de ademhaling, het bewustzijn en de temperatuurregulatie de luchtweg en ademhaling probeert veilig te stellen. Om dit te bewerkstelligen zal hij zich op slaapmiddelen, pijnstillers en spierverslappers gaan beroepen.

  Arts voor verstandelijk gehandicapten: Een arts voor verstandelijk gehandicapten is een vrij nieuw beroep waarbij men na de huisartsenopleiding nog enkele jaren zal verder studeren. Deze dokter behandelt geneeskunde voor mensen met een verstandelijke handicap. Het is een deskundige op het gebied van gezondheidsproblemen en laat zich meestal bijstaan door een team van paramedici en gedragwetenschappers.

  Algemeen militair arts: Een militair arts wordt in de militaire gezondheidszorg tewerkgesteld. Ten opzichte van gewone artsen heeft deze een gelijkaardige opleiding verkregen doch kan deze zich meer in moeilijke omstandigheden behelpen op plaatsen waar soms geen hospitalen te bespeuren zijn. Zal bij de marine, landmacht of luchtmacht zijn functie kunnen uitoefenen.

  Basisarts: Een basisarts is een algemene arts die zich zonder verder te specialiseren op de arbeidsmarkt kan gooien. Hij of zij zal in zijn of haar carrière zich laten bijstaan door een medisch specialist en kan bv. ingezet worden voor onderzoek doch zullen de meeste basisartsen een vervolgopleiding tot medisch specialist willen verderzetten.

  Bedrijfsarts: Een bedrijfsarts is meer op het personeel binnen bedrijven toegespitst. Het is een onafhankelijke deskundige die een diagnose opmaakt wanneer een werknemer zich door werkomstandigheden ziek heeft gemaakt. Hij of zij heeft ook een preventieve rol om als belangrijkste taak het algemeen welzijn van de werknemers te garanderen. Zijn bevoegdheid laat hem toe om een diagnose op te maken om daarachter een behandelwijze te kunnen voorschrijven.

  Chirurg: De chirurg zal de meeste tijd in het operatiekwartier doorbrengen. Door middel van operaties zal deze zowel lichte als zware ingrepen gaan uitvoeren. Op die manier is het mogelijk om tumoren, verwondingen en infecties te gaan behandelen. Het is een medisch specialisme dat alleen door uiterste precisie kan uitgevoerd worden.

  Cardioloog: Een cardioloog is een hartspecialist. Ook aandoeningen van de bloedvaten behoren tot zijn rol als medisch specialist. Wanneer een patiënt hartkloppingen, verhoogde bloeddruk en of borstpijnen ondervindt kan die best op afspraak bij de cardioloog gaan. Omdat hartfalen en andere ziekten een zware impact op ons wezen kan hebben heeft deze ook een belangrijke, preventieve rol.

  Dermatoloog: De dermatoloog is een arts die zich als medisch specialist in huidaandoeningen heeft gespecialiseerd. Zowel adolescenten als kinderen gaan bij de dermatoloog langs om van hun irritaties van de huid en dergelijke af te kunnen raken. U kan hem zowel in een ziekenhuis als in een privé praktijk terugvinden.

  Dierenarts: Een dierenarts heeft zich op het dierenrijk gespecialiseerd en heeft zodoende geen licentie om mensen te mogen behandelen. Waar de meeste dierenartsen zich op huisdieren gaan specialiseren zijn er ook die bv. alleen veeteelt-bedrijven gaan bezoeken. Deze noemt men dan ook meestal veearts.

  Endocrinoloog: De endocrinoloog is een medisch specialist die zich met het endocrien systeem bezighoudt. De schildklier, alvleesklier en bijnieren behoren tot zijn specialiteit.

  De gynaecoloog: De gynaecoloog of verloskundige heeft vrouwen als belangrijkste specialiteit. Gaande van vrouwenziekten, medicatie voorschrijven tot bevallingen leiden. Hij of zij is ook bevoegd om keizersneden uit te voeren wanneer er geen natuurlijke bevallingswijze mogelijk is.

  De Geriater: De geriater is een ouderdomspecialist en zal vooral ouderdomsziekten en ouderdomsklachten gaan behandelen. Doofheid, dementie, slechtziendheid, incontenentie en dergelijke zijn aan de geriater toegewezen.

  Huisarts: De huisarts is een dokter die geen specialistische kennis verworven heeft. Hij heeft daarentegen wel een algemene opleiding genoten en is bevoegd om vooral kleinere klachten te gaan diagnosticeren en te behandelen. Het is meestal de eerste dokter waar we met onze problemen terecht kunnen en deze zal ons dan ook indien nodig verder doorverwijzen naar medische specialisten.

  Havenarts: De havenarts is geen medisch specialisme. Het zijn meestal huisartsen die door hun ervaringen op zee geworden zijn tot wie ze nu zijn. Buiten hun algemene kennis verdiepen ze zich meer in ziektebeelden die zich op een varend schip of aan een haven kunnen afspelen. Deze kan naargelang dan ook zelf diagnosticeren en behandelen.

  Internist: De internist is een medisch specialist die zich vooral bezighoudt met het diagnosticeren en behandelen van aandoeningen op de interne organen.

  Kinderarts: De kinderarts of pediater behandelt ziektebeelden bij kleine en grote kinderen. Hij of zij behandelt alle aandoeningen als een huisarts of waarbij er niet geopereerd moet worden. Met zijn specialistische kennis over kinderen kan deze desbetreffend een meer heldere kijk hierover gaan geven.

  Kaakchirurg: De kaakchirurg is een medisch specialist dat zich bezighoudt met vooral kaakchirurgie. Hij heeft een doorgedreven kennis over onze mondholte en alles wat daarrond ligt en kan zodoende bv. ook aangeboren afwijkingen gaan behandelen.

  KNO-arts: Een keel, neus en oorarts zal zich vanzelfsprekend met de keel, neus en oren gaan bezighouden. Het is een medisch specialist op het gebied van otorinolaryngologie. Hij of zij is tevens bevoegd om chirurgische ingrepen uit te voeren.

  Lipidoloog: De Lipidoloog is een arts die zich in vetstofwissling gespecialiseerd heeft. Omdat vetstofwisseling of cholesterol een belangrijke rol bij hart -en vaatziekten kan hebben gaat een lipîdoloog hier verder op in.

  Microbioloog: Een micobioloog houdt zich bezig met het diagnosticeren en behandelen van infecties. Ook heeft deze een preventieve rol te vervullen en zal vaak als eerste een epidemie op het spoor komen.

  Nefroloog: De nefroloog is een medisch specialist op het gebied van nierziekten. Hij behandelt nieraandoeningen en kan desgevallend ook een nierdialyse voorstellen.

  Neuroloog: Een neuroloog is een arts die gespecialiseerd is in de neurologie. Hij of zij heeft dan ook een belangrijke kennis over het zenuwstelsel en spierziekten. Ziekten die de neuroloog zoal behandelt zijn: beroerte, hersenvliesontsteking, hernia, migraine, Parkinson enz.

  Oftalmoloog of oogarts: Een oftalmoloog of oogarts is een medisch specialist die zijn expertise in het diagnosticeren en behandelen van het visuele systeem heeft behaald. Zowel behandelingen waarbij een bril of lenzen als hulpmiddel worden toegereikt als behandelingen onder het mes vallen onder zijn bevoegdheid.

  Oncoloog: De oncoloog is een arts die in kanker een specialisme verworven heeft. Zowel het behandelen van kanker met chemotherapie, chirurgie e.a. vallen binnen zijn medisch veld alsook het onderzoek naar erfelijkheid zoals bij borstkanker. De patiënten worden na behandeling voor kanker blijvend opgevolgd zodat men na succesvolle behandelingen eventuele terugkomst van kanker sneller kan bestrijden.

  Orthodontist: Een orthodontist is een specialist in de tandheelkunde. Het werk van een gewone tandarts valt niet onder zijn werkzaamheden. Deze focust zich namelijk enkel op het plaatsen en herstellen van beugels en maakt desgevallend röntgenfoto's om de stand van het gebit te kunnen bepalen.

  Patholoog: Een patholoog is een medisch specialist op het gebied van de anatomie. Bij forensisch onderzoek zal men deze vaak inroepen om zo de juiste doodsoorzaak te kunnen bepalen. Volgens een vast onderzoek volgt deze een procedure uit zodat die het gehele lichaam heeft onderzocht en zodoende bv. een juiste doodsoorzaak zal kunnen achterhalen.

  Pneumoloog: Een pneumoloog houdt zich bezig met longziekten en longaandoeningen. Longkanker, tuberculose, longembolie en dergelijke worden door de pneumoloog onderzocht.

  Psychiater en psycholoog: Zowel een psychiater als psycholoog zijn beide gespecialiseerd in mentale stoornissen. Doch is een psychiater door zijn artsenopleiding als enige bevoegd om medicatie voor te schrijven. Hun vakgebied is dus hetzelfde maar hun behandelwijze kan enkel bij de psychiater met geneesmiddelen gebeuren. Ze proberen het psychische lijden bij mensen te genezen en/of te verzachten zodat vaak een normaal leven terug mogelijk wordt.

  Radiotherapeut: Door middel van ioniserende straling probeert een radiotherapeut meestal een behandeling tegen kanker op te zetten. Daarom wordt deze vaak ook radiotherapeut-oncoloog genoemd. De straling zou de celdeling moeten doen stoppen.

  Radioloog: Een radioloog maakt en beoordeelt röntgenfoto's om aandoeningen te kunnen opsporen. Door behulp van doorlichting of met een echografie probeert men soms ook patiënten zonder operatie te behandelen. Hij of zij is een specialist in het maken van diagnoses door enkel naar deze röntgenfoto's te kijken.

  Reumatoloog: Een reumatoloog is een medisch specialist op het gebied van reuma die vaak door een trauma of ongeval zijn ontstaan. Door reuma kan het zijn dat patiënten bepaalde lichaamsdelen zelfs niet meer kunnen bewegen. Het is de taak van de reumatoloog om hier een passende oplossing voor te vinden zodat de pijn van deze mensen meer draagbaar kan worden.

  Revalidatiearts: Na een aandoening of ongeluk is het vaak nodig om een passende revalidatie te ondergaan zodat men terug alle handelingen waartoe het menselijk lichaam in staat is opnieuw kan uitvoeren. De revalidatiearts zal als medisch specialist deze begeleiding onder zijn hoede nemen en u gedurende het hele proces blijven opvolgen. Het is zijn of haar taak om de kwaliteit van het leven van zijn patiënten indien mogelijk te verhogen.

  Tandarts: De tandarts is zoals de naam doet vermoeden een arts in de tandheelkunde. Alle aandoeningen aan de tanden vallen dus onder zijn of haar bevoegdheid waardoor deze ook een preventieve rol te vervullen heeft zodat deze aandoeningen geen of weinig vervolg meer zullen kennen.

  Uroloog: De uroloog is een medisch specialist op het gebied van de geneeskunde die zich bezighoudt met de urine, urinewegen, nieren en de mannelijke geslachtsorganen. Ziekten als nierstenen, prostaatkanker, impotentie en seksueel overdraagbare aandoeningen worden door de uroloog behandeld. De vasectomie wordt tevens ook door de uroloog uitgevoerd.

  Verzekeringsarts: De verzekeringsarts is een arts die zich in verzekeringsgeneeskunde heeft gespecialiseerd. Deze moet objectief kunnen vaststellen en onderzoeken voor wat een schadeclaim is aangevraagd. Deze artsen worden vaak door private instellingen ingehuurd en zijn dus zelden in het reguliere milieu van de gezondheidszorg te bespeuren.

  Zenuwarts: De zenuwarts is niet te verwarren met de neuroloog. Dit medisch specialisme is gaandeweg aan het verdwijnen daar de neurologie dit helemaal aan het inpalmen is. Psychiatrische stoornissen of hersenziekten behandelen behoorde tot zijn of haar vakgebied.