• Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.
Angst onder controle

Angst onder controle

Betekenis van het begrip Angst

Angst is van toepassing op ieder mens, jong of oud, ongeacht geslacht, leeftijd en persoonlijke status. Of we nu willen of niet, vroeg of laat komt angst toch weer om de hoek gluren. In principe is het ervaren van angst een normaal verschijnsel. Het stelt ons in staat om in het geval van een dreigende situatie voorbereid te zijn op wat gaat komen. Ons lichaam en onze geest worden geprepareerd om adequaat te handelen op het dreigend onheil door middel van een vechtreactie of een vluchtreactie. In die zin kan angst een noodzakelijke staat van emotie teweegbrengen wat ons in staat stelt om onszelf te verdedigen en/of in veiligheid te brengen wanneer dat nodig is.
Helaas kan angst in veel mensenlevens naast een functionele rol, ook een negatieve (hoofd)rol spelen. Er is dan sprake van irreële angst(en) met de mogelijkheid van een aanwezige angststoornis.

Angst als negatief verschijnsel

Angst kan zoals gezegd een normaal verschijnsel zijn en zelfs een noodzakelijke functie hebben. In ieder andere situatie is het een overbodige emotie die qua intensiteit varieert van een korte, onschuldige gewaarwording tot het lijden aan een heftige angststoornis. Daartussen zijn vele uitingsvormen denkbaar in termen van intensiteit, tijdsduur en gevolg(en) voor ons verdere functioneren gerekend vanaf het moment waarop er angst uit brak.
Er zijn dus mensen voor wie angst geen bijrol speelt in hun levens maar wel een ongewenste en hardnekkige hoofdrol vertolkt. Op dat moment is er sprake van een (zeer) ongezonde situatie. Het is dan vervolgens van het grootste belang te onderzoeken welke oorzaken er zijn aan te wijzen voor de wijze waarop angst zo’n groot aandeel heeft binnen de individuele ervaring van menselijke emoties.

Het angstpatroon (h)erkennen en van daaruit handelen

Om een overmaat aan angst succesvol te kunnen bestrijden zal allereerst duidelijk moeten worden welke mogelijke factoren er (g)een rol spelen. In feite moet er geïnventariseerd worden waarom angst zo’n grote rol speelt in iemands leven;

  • Zijn er fysiologische kenmerken die een verhoogd angstniveau (kunnen) opleveren?
  • Is er medicatiegebruik met een verhoging van angst als (mogelijke) bijwerking?
  • Is er sprake van een (mogelijke) erfelijke factor ten aanzien van een verhoogd angstniveau?
  • Welke levensgebeurtenissen kunnen een (negatieve) rol gespeeld hebben in de ontwikkeling van angst?
  • Welke interventies hebben (eventueel) reeds plaatsgevonden in de behandeling van angst?
  • Op welke wijze worden angst veroorzakende situaties geïnterpreteerd door de persoon in kwestie?
  • Welk gedrag volgt er doorgaans op een situatie die de betekenis van angst meekrijgt?
Behandelmethoden bij angst

Hoewel angst een groot probleem kan vormen voor mensen zijn er aan de andere kant ook veel behandelingen voorhanden, van eenvoudig tot zeer specialistisch. Voor welke type behandeling en voor welke behandelaar er uiteindelijk gekozen gaat worden hangt van meerdere zaken af. Zo is iedere angstervaring en ieder angstgerelateerd probleem uniek. De behandelmethode moet hier dus op aansluiten. Daarnaast is het, zoals bij iedere vorm van hulpverlening, uitermate belangrijk dat een hulpvrager zich op zijn/haar gemak voelt in het bijzijn van en in de communicatie met de hulpverlener. Het moge duidelijk zijn dat deze hulpverlener ook over de juiste competenties dient te beschikken om de beantwoording van de hulpvraag (lees: afname angstbeleving) effectief te kunnen faciliteren.
Auteur
OnlineHulpverlener
First release
Last update
Beoordeling
5,00 star(s) 2 ratings

Latest reviews

Heel goed geschreven waarvoor dank.
O
OnlineHulpverlener
Graag gedaan robby. Dank je wel voor de positieve woorden.
Interessant artikel. Bedankt:)
O
OnlineHulpverlener
Graag gedaan @sonja. Fijn dat je het kunt waarderen.