Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

De collectieve schuldbemiddeling

Voor mensen met een te hoge schuldenlast

 1. sonja
  De collectieve schuldbemiddeling heeft men in het leven geroepen voor mensen die niet meer op een aanvaardbare termijn hun schuldenlast kunnen inlossen. Waarbij de schuld zo hoog geworden is dat hun maandelijkse inkomen niet langer toereikend is. Door deze gerechtelijke procedure laat men mensen toe om door middel van een aangestelde schuldbemiddelaar een plan op te stellen om hun schuldeisers gedeeltelijk of geheel te kunnen terugbetalen. Ondertussen ben je als schuldenaar verzekerd dat je een menswaardig bestaan zal kunnen verderzetten.[​IMG] Banken en andere instanties hebben het zo niet gemunt op uw menswaardig bestaan, zij willen vooral hun geld terug, en het liefst binnen afzienbare tijd. Daarom sturen ze deurwaarders en advocaten op pad om uw bezittingen tot hun te nemen. Met de geboorte van de collectieve schuldbemiddeling kan men opteren om zich te laten bijstaan, zodoende dat een passende regeling voor alle partijen kan bedongen worden.

  Hoe vraag ik de collectieve schuldbemiddeling aan?

  De aanvraag tot collectieve schuldbemiddeling gebeurt door in tweevoud een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank van je woonplaats in te dienen. Voor het opstellen van dit verzoekschrift kan je in bepaalde gevallen en afhankelijk van je inkomen beroep doen op een pro-deo advocaat. Hierin verklaar je de huidige stand van zaken zodat de arbeidsrechter kan beslissen of de collectieve schuldbemiddeling voor jou toepasselijk is. Om in aanmerking te komen dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:

  1. De schuld mag niet van tijdelijke aard zijn, het moet om schulden gaan die je niet in een aanvaardbare termijn zal kunnen terugbetalen.

  2. Je mag niet bewust je schuldeisers benadeeld hebben.

  3. Handelaars komen niet in aanmerking voor de collectieve schuldenregeling, voor hun zijn er procedures als het faillisement en de continuiteit van ondernemingen.

  4. De schuld mag niet op een frauduleuze manier zijn bewerkstelligd.

  Indien je verzoekschrift door de arbeidsrechtbank is goedgekeurd zal men een schuldbemiddelaar aanstellen. Je mag in je verzoekschrift een schuldbemiddelaar voorstellen, doch is de rechter niet verplicht om je keuze hierin te volgen.

  De taak van de schuldbemiddelaar:

  De schuldbemiddelaar is een onafhankelijk orgaan en zal slechts fungeren in zowel het belang van de schuldeisers als de schuldenaars. Hij moet er op toezien dat iedereen op de best mogelijke manier wordt verdergeholpen. De schuldbemiddelaar zal samen met jou een plan opstellen zodoende de schuldeisers geheel of gedeeltelijk te kunnen tegemoetkomen. Als dit niet lukt zal men een verslag aan de bevoegde rechter overhandigen zodat deze een gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan opleggen. In principe staat er geen termijn op het inlossen van de schuldenlast doch moet dit op een redelijke termijn worden afgesloten. Als de rechter zelf een aanzuiveringsregeling moet opstellen zal dit volgens het wetboek niet meer dan 5 jaar in beslag nemen. De praktijk is echter anders en de beslissing van de rechtbank dient dus nageleefd te worden. Hij zal eventueel beslissen of u in aanmerking komt om geheel(zeer uitzonderlijk) of gedeeltelijk gevrijwaard te worden van uw schuldenoverlast. De schuldbemiddelaar is niet gratis en zal afhankelijk van zijn werk door u betaald worden, de tarieven hiervan zijn bij koninklijk besluit vastgelegd.

  Leefgeld:

  Vanaf uw verzoek tot collectieve schuldbemiddeling is aanvaard zal vanaf heden de schuldbemiddelaar over je hele inkomen beschikken. Samen met hem stel je uw leefgeld vast, met dit geld kan de huur, voeding, kleding en andere maandelijkse kosten betaald worden. Al de rest gaat rechtstreeks naar de schuldeisers. Zie vooral dat je kunt overeenkomen dat er genoeg leefgeld wordt opzijgezet. Bij nieuwe gebeurtenissen zoals de geboorte van een kind of het verlies van inkomen kan je leefgeld herzien worden.

  De sociale impact van het verhaal:

  De collectieve schuldbemiddeling is voor iedereen zwaar doch geeft het een perspectief op een schuldenvrije toekomst. Het is vooral die hoop dat een mens door de jaren van collectieve schuldenregeling zal loodsen. Het is geen perfect systeem maar het zal gemoedsrust brengen, schuldeisers zullen niet meer op je deur staan bonken maar moeten hun beklag bij de schuldbemiddelaar doen. Ze kunnen ook geen intresten meer aanrekenen. Je bent zeker van je leefgeld en hoewel het weinig is kan je proberen om zelfs hiermee te beginnen sparen. Het belangrijkste vanal is dat je na deze regeling schuldenvrij wordt verklaard. Dan kan je in principe terug lenen voor een huis of een nieuwe zaak. Je kan terug met een nieuwe lei beginnen! Alhoewel ik zou aanraden om toekomstige leningen te beperken.