Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

De kostprijs van een kind, bezint eer je begint!

Kan je het financieel aan?

 1. sonja
  Kinderen zijn leuk, lief en we willen ze op een zeker moment wel allemaal doch zijn ze alles behalve goedkoop. In de meeste gevallen weten mensen dit wel maar laten ze hun leiden door de droom om ooit een kroostrijk gezin te hebben. Dit houdt natuurlijk wel in dat ze gedurende de hele opvoeding van het kind voor nogal wat verrassingen zullen staan. In tijden van economische crisis en werkonzekerheid lijkt het me dan ook niet meer dan normaal om de kostprijs van een kind te gaan berekenen. Dit lijkt door de variabele aard van differente kosten misschien een onmogelijke taak doch kunnen we er ongeveer een cijfer op plakken. Het spreekt voor zich dat [​IMG]dit per situatie verschillend zal zijn omdat we niet allemaal met dezelfde welvaart door het leven kunnen gaan. Wie 3000 euro netto per maand verdient zal namelijk meer aan zijn kinderen kunnen geven dan iemand die met 1300 euro netto moet zien rond te komen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat alleen de rijkere klasse aan kinderen mag beginnen doch spreekt het van weinig gezond verstand als we dit met een gering inkomen gaan proberen te doen. Niemand zal verkondigen dat kinderen goedkoop zijn omdat ze dat ook helemaal niet zijn. Maar wat is nu de echte kostprijs van een kind en in hoeverre kunnen we ons klaar voelen om aan dit financiële avontuur te gaan beginnen?

  Welk bedrag per maand hebt u zeker nodig?

  Afhankelijk van de leeftijd van het kind zullen verschillende kosten op u afkomen. Sterker nog, alvorens het geboren is heeft u waarschijnlijk al ongeveer 3000 tot 5000 euro gespendeerd aan zijn verwelkoming in deze nieuwe wereld. Vanaf dan gaat het alleen maar bergaf met uw inkomsten omdat het hebben van kinderen nu eenmaal geen goede investering op zich is. Pampers, voeding, medische kosten, speelgoed en kleding zijn maar enkele van de vele tientallen kosten die men van u en uw partner zal eisen. Door de snelle groei en veranderlijke behoeften van uw kind hebt u tegen de leeftijd van 5 jaar al ongeveer 20.000 euro uitgegeven aan noodzakelijke hebbedinkjes.

  Met het ouder worden zal dit er niet op beteren zodat we op de leeftijd van 12 jaar al ongeveer 64800 euro aan deze nieuwe aanwinst hebben gespendeerd. Tijdens zijn periode in het secundair onderwijs verhoogt de gemiddelde kost voor een alleenstaand kind naar ongeveer 480 euro per maand wat ons tegen zijn achttiende verjaardag het kokette bedrag van 103680 euro oplevert. Indien deze dan nog hoger onderwijs of universiteit ambieert zullen afhankelijk van de gekozen studie en diens leefomstandigheden zoals bv. het huren van een kot het bedrag tot 166690 euro de hoogte in stuwen. We hebben dan nog geen rekening gehouden met een eventueel spaarplan voor zijn toekomst wat op ongeveer 25 jaar toch ook nog is 25000 euro kan kosten. Indien deze er dan nog een hobby wil op nahouden zitten we al gauw op 8300 euro/25jaar. Dit brengt ons een totaal van 199990 euro op wat alleen nog maar grosso modo diens basisbehoeften betreft. Daarmee zitten we ongeveer op 667 euro per maand om één kind op te voeden!

  Wat brengt een kind ons op?
  Buiten de ontzettende liefde en vriendschap dat je ervan terug krijgt zal de Belgische staat je een bepaald bedrag per kind toekennen. Voor één enkel kind ligt dit momenteel op 90 euro per maand. Als we dit dan in vermindering brengen met de kost van 667 euro zitten we nog aan 577 euro dat we maandelijks zullen moeten kunnen ophoesten. Niet bepaald weinig voor iemand met een beperkt inkomen dat het zoal moeilijk genoeg heeft om de eindjes aan mekaar te knopen. Spijtig genoeg zal het maken van kinderen je dus alleen maar armer maken maar dat hoeft ook niet anders te zijn. We doen het namelijk niet om het geld maar om ons gezin van een nageslacht te kunnen voorzien. Het is een natuurlijke behoefte die moeilijk te bedwingen valt doch hoeft dit niet te betekenen dat we daarvoor als gekken moeten beginnen kweken.

  Kan u het financieel aan?
  Buiten de opvoeding en lasten van deze nakomeling zal je wel rekening moeten houden of je het nu wel of niet financieel zal kunnen bolwerken. Het heeft geen zin om aan kinderen te beginnen als de middelen er niet toe reiken. Dit zal noch voor jou, noch voor het kind een aangenaam leven vooropstellen. Toch beginnen veel mensen onbezonnen aan kinderen waardoor ze gedurende de daaropvolgende 25 jaar of meer er telkens de prijs voor zullen moeten betalen. Natuurlijk hebben ze ook het recht om een kind op deze wereld te zetten, maar misschien hadden ze dan toch beter eerst een spaarreserve opgebouwd zodat het gehele gezin door deze periode geloodst kon worden.

  Dat ze daardoor geen beroep op OCMW of andere instellingen voor armoede moesten doen en misschien meer tijd aan de opvoeding van hun nakomelingen konden geven. Niet dat alle ouders met een beperkt budget een slechte opvoeding zullen geven doch zal het kind doorheen de jaren altijd voor zijn speelmakkers kunnen onderdoen. Wilt u echt aan kinderen beginnen, zorg dan dat uw financiële daadkracht kan bewezen worden en dat u in slechtere tijden op andere inkomsten kan rekenen. We zijn niet altijd verantwoordelijk voor onze tegenslagen in het leven maar we hebben wel een verantwoordelijkheid om onze kinderen op zijn minst de basis behoeften mee te geven. Wees slim en reken nu al uit wat het u de volgende 25 jaar gaat kosten zodat u met dit financieel plan in gedachten uw pasgeborene van een degelijke toekomst kan voorzien.