Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Depressie kan de beste overkomen

Depressie is zeer persoonlijk met unieke kenmerken

 1. OnlineHulpverlener
  Depressie kan op verschillende manieren ontstaan
  Zoals de kop boven dit artikel al suggereert, een depressie kan iedereen overkomen. Of je nu van nature moeite hebt je staande te houden in de wereld of je een krachtige persoonlijkheid vol levensvreugde bent, in principe is iedereen ontvankelijk voor een depressie. Hoe een depressie ontstaat hangt helemaal af van de persoon in kwestie en van zijn/haar levensweg en individuele omstandigheden. Tal van factoren kunnen een rol spelen bij de vorming van een depressie. Denk bijvoorbeeld aan zaken als opvoeding, (gebrek aan) aandacht en de ervaring van (nare) gebeurtenissen. Maar ook erfelijkheid, karakter en zelfs de (afwijkende) werking van het eigen lichaam kan van invloed zijn op het al dan niet ontstaan van een depressie.

  Depressie manifesteert zich in allerlei varianten
  Waar de ene depressie licht wordt genoemd daar kan een andere depressie bijzonder zwaar zijn. Daartussen zijn meerdere niveau’s van een depressie mogelijk, variërend in intensiteit. Daarnaast worden er ook grote verschillen waargenomen qua lengte van een depressie. Waar de ene persoon hier hooguit meerdere weken tot een maand onder lijdt, daar wordt de andere persoon maandenlang ‘achtervolgd’ door de impact van een aanwezige depressie. Zogezegd is het ontstaan van een depressie al een persoonlijk getinte en dus unieke aangelegenheid, maar geldt dit ook voor de beleving ervan in termen van invloed en tijdsduur.

  Voorbeelden van het ontstaan van een depressie
  Zoals gezegd kan een depressie qua oorzaak in meerdere factoren gevonden worden. Om toch een beeld te kunnen vormen van situaties waarbij een depressie op de loer ligt volgt hieronder een opsomming van voorbeelden van ‘depressiegevoelige’ situaties;

  • (dreigend) verlies van een dierbaar persoon (niet te verwarren met rouw)
  • één of beide ouder(s) heeft/hebben te maken gehad met een depressie
  • een moeizame danwel gebrekkige opvoeding
  • een keerpunt in het leven, een grote verandering
  • slachtoffer zijn of betrokken zijn geweest bij geweld (fysiek of geestelijk)
  • de aanwezigheid van een chronische ziekte
  Hoewel een depressie vaak naar één of meerdere van de bovengenoemde voorbeelden te herleiden is wil dit niet zeggen dat een depressie geen andere oorzaak kan hebben. De weerbaarheid tegen of ontvankelijkheid voor een depressie is per individu zo verschillend dat ook de veroorzaker(s) ervan niet altijd tot een depressie zal/zullen leiden. Zo zal de ene mens niet langdurig ‘in de put’ blijven zitten bij een heftige levensgebeurtenis en kan het voor de ander juist de aanleiding vormen tot een uiteindelijke diagnose als zijnde depressief.
  Kortom; iedere depressie is een unieke gewaarwording en kan op meerdere manieren ontstaan zijn en uiting krijgen.

  Hoe verder te gaan wanneer een depressie is geconstateerd
  Wanneer er daadwerkelijk een depressie geconstateerd is zijn er een aantal zaken van belang. Allereerst is dat het erkennen van de situatie. Dit in tegenstelling tot het ontkennen ervan.
  Verder; wanneer je depressief bent ben je beperkt in het kunnen uitvoeren van taken/bezigheden die voorheen tot de dagelijkse routine behoorden. Er is bijvoorbeeld een grote kans dat iemand die depressief is (voorlopig) niet kan gaan werken. De belasting, zowel geestelijk als fysiek, zou te groot kunnen zijn en het risico op verslechtering van de situatie is ook vaak (te) hoog. Verzuim of tijdelijk minder uren werken liggen dus voor de hand als aanwezige opties. Daarnaast is het belangrijk dat iemand gaat praten met een vertrouwenspersoon. Dit kan een goede vriend, collega of familielid zijn. Voor deskundige ondersteuning kan een psychosociaal therapeut goed werk verrichten. Voor een juiste begeleiding en met het oog op persoonlijke vooruitgang is dit van essentieel belang. Niet alleen moet de depressie zorgvuldig verwerkt worden, ook moet de persoon in kwestie op termijn ‘klaargestoomd’ worden richting de toekomst. Dit vraagt soms om een gewenste verandering van houding en gedrag. Hierbij kan de psychosociaal therapeut uitkomst bieden. Zo ook bij het creëren van bewustzijn rondom de broodnodige rust, ontspanning en afleiding. Iemand die depressief is kan veel baat hebben bij lichte in- en ontspanning en regelmaat.
  Ook een gezonde levensstijl is van belang. Dat wil zeggen; geen drugs of alcohol, wel beperkt sporten/bewegen en een gezond voedingspatroon en/of dieet.
  In bepaalde situaties en voor sommige mensen kan de huisarts naast een eventuele doorverwijzing naar een psychosociaal therapeut, ook kiezen voor het voorschrijven van medicatie zoals anti-depressiva, kalmeringstabletten en/of slaaptabletten. Een zorgvuldige overweging hiertoe, alsmede de op- en afbouw zijn dan van groot belang. Een combinatie van psychosociale therapie en medicatie leidt vaak tot positieve effecten. Uiteindelijk is het de depressieve mens zelf die de sleutelrol vertolkt tijdens het verwerking- en herstelproces wanneer men bewust is en/of raakt van de sleutelbegrippen erkenning, hulp, inzicht en groei.

Recente Reviews

 1. bieke
  bieke
  5/5,
  Je schrijft mooie artikels:)
  1. OnlineHulpverlener
   Antwoord van Auteur
   Ik ben blij met jouw commentaar bieke :-) Bedankt!