Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Discriminatie op de werkvloer

Discriminerend gedrag leidt binnen bedrijven tot grote problemen

 1. OnlineHulpverlener
  Discriminatie op de werkvloer vormt grote risico’s
  Discriminatie op de werkvloer komt in allerlei hoedanigheden voor waarbij de omvang van het discriminerende gedrag en de impact ervan kan variëren tussen licht en zeer fors. Leidinggevenden en/of collega’s die zich schuldig maken aan discriminatie op de werkvloer zijn zich niet altijd bewust van de mate waarin zij anderen discrimineren. Het risico dat zij hun collega’s structureel zullen blijven discrimineren is dus aannemelijk en hoog. Daarbij worden de werknemers die gediscrimineerd worden gekenmerkt door een gevoelsbeleving over de discriminatie op de werkvloer van zeer persoonlijke aard. Ook dit is een risico te noemen vanwege het feit dat werknemers die gediscrimineerd worden hun gevoelens hierover niet altijd en/of op de juiste wijze uiting geven vanwege een blokkade van onmacht of angst.

  Discriminatie op de werkvloer weergegeven in voorbeelden
  In zijn algemeenheid is te zeggen dat discriminatie op de werkvloer kan voortkomen uit zaken als seksuele geaardheid, geslacht, leeftijd, huidskleur, uiterlijk, handicap en religieuze overtuiging. Aan de hand van de volgende voorbeelden wordt duidelijk op welke manieren discriminatie op de werkvloer zich kan voordoen;

  • Vrouwen die worden aangesteld binnen een bedrijf met een typische mannencultuur kunnen te maken krijgen met seksuele intimidatie en minachting.

  • Een werknemer met een donkere huiskleur kan op een ‘blanke’ afdeling genegeerd worden of juist worden bestookt met pesterijen en racistische uitlatingen.

  • Een werknemer die nog maar net zijn/haar intrede heeft gedaan binnen een bedrijf kan te maken krijgen met een misplaatste hiërarchie waarbij het aantal dienstjaren voor meer status en erkenning zorgt dan de ervaring en/of kennis die de nieuwe collega zou kunnen inbrengen.

  • Een verschil tussen de benadering van werknemers en het aanbod aan kansen vanwege het feit dat de ene werknemer bevriend is met de leidinggevende persoon en deze wordt voorgetrokken in bepaalde situaties ten opzichte van de ‘niet-bevriende’ werknemer.

  • Homoseksuele werknemers die getreiterd worden omwille van hun seksuele voorkeur en zodoende niet alleen gepest maar ook bewust gepasseerd worden.

  Het lijstje met voorbeelden zoals hierboven beschreven kan nog veel verder aangevuld worden met voorbeelden uit de praktijk. Helaas komt discriminatie op de werkvloer maar al te vaak voor en kunnen de hieruit voortvloeiende effecten een nare en langdurige problematiek opleveren. Het laat zich raden dat discriminatie op de werkvloer kan leiden tot angst, onzekerheid en frustratie voor de personen die hiervan het slachtoffer zijn (geworden). Maar een bedrijfscultuur waarbinnen discriminatie aan de orde van de dag is zal ook nooit positief kunnen bijdragen aan een prettige, collegiale sfeer waarmee motivatie en inzet van (alle!) werknemers (mede) mogelijk gemaakt worden.

  Iedere ketting is zoals bekend zo sterk als de zwakste schakel en binnen een bedrijf waar ruimte is ontstaan voor discriminatie op de werkvloer ontstaan er zwakke schakels in de ketting van werknemers waar het de discriminerende werknemers betreft en zij die gediscrimineerd worden. Hiermee verzwakt en glijdt het bedrijf als geheel af.


  Discriminatie op de werkvloer daadkrachtig aanpakken
  Het moge duidelijk zijn dat discriminatie op de werkvloer meer kapot maakt dan men lief is. Sterker nog, het kent alleen maar verliezers en geen enkele winnaar. Ook de werknemers die zich zelf schuldig maken aan discriminatie op de werkvloer zijn dat niet. Hun verwerpelijke gedrag komt vaak voort uit eigen onwetendheid, het botvieren van de eigen frustraties en persoonlijke onzekerheid. Binnen dat kader is het zinvol dat er niet alleen zorg en aandacht is voor werknemers die gediscrimineerd worden maar ook zeker voor de werknemers die discriminatie op de werkvloer eigenhandig tot uitvoering brengen. Dit laatste mede met het oog op het voorkomen van discriminatie op de werkvloer in de (nabije) toekomst en het creëren van zelfbewustzijn en persoonlijke groei.
  Discriminatie op de werkvloer vraagt om een gedegen aanpak waarbij er rekening dient te worden gehouden met alle mogelijke oorzaken en er zowel vanuit voorzorg en met de aanwezige vraag naar (na)zorg gehandeld wordt.

  Bedrijfscounselling bij uitstek geschikt bij de aanpak van discriminatie op de werkvloer
  Orde op de zaak is specialist op het gebied van bedrijfscounselling. Een bedrijfscounsellor is een psychosociaal therapeut met bijzondere kennis en expertise van – en binnen het bedrijfsleven, gericht op het toepassen van interventies bij psychosociale arbeidsbelasting en/of aanverwante problematiek. Psychosociale problemen die zich op de werkvloer uiten kunnen ook een link hebben of oorsprong kennen vanuit een privé situatie van de betreffende werknemer(s). In het geval van discriminatie op de werkvloer is het duidelijk waar het probleem tot uiting komt. Orde op zaak kan zogezegd als bedrijfscounsellor begeleiding bieden bij de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting, waaronder discriminatie op de werkvloer.

Recente Reviews

 1. marko
  marko
  5/5,
  Groot probleem! We moeten afstappen van het feit dat een andere huidskleur synoniem staat voor slechte werknemer.
  1. OnlineHulpverlener
   Antwoord van Auteur
   Gelukkig is dat geen feit maar 'slechts' een domme aanname van bepaalde mensen. Je hebt gelijk dat dit een groot probleem is Marko, we moeten daar zeker van af. Het is ook te gek voor woorden dat er op grote schaal gediscrimineerd wordt.