Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Gezinsbudget beheren, steven niet af op een gezinsfaillisement!

Wees je eigen boekhouder

 1. sonja
  De stabiliteit van ons gezin hebben we grotendeels te danken aan de continu voorraad van liquide middelen. Geld is misschien niet het belangrijkste op aarde maar zonder zitten is een catastrofe voor u en uw gezin. Een gezin onderhouden is niet veel verschillend van een klein bedrijf te runnen. Jullie hebben allemaal vaste en variabele kosten en de inkomsten moeten op een voldoende hoog peil blijven om de welvaart te kunnen blijven garanderen. Vele gezinsdrama's zijn dan ook het gevolg van een slecht beheerd financieel management. Vanaf we onze koopkracht beginnen te verliezen treden[​IMG]de eerste problemen op welke alleen maar erger worden als we bij de pakken blijven zitten. Hopen op dat het op een dag wel terug beter zal gaan gaat u niet veel bijbrengen. Onmiddellijk actie ondernemen blijft hier dus ook de boodschap. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn om bestaande attitudes binnen het gezin te veranderen doch hebt u er alleen maar baat bij als u het blijft proberen. Het is namelijk uw verantwoordelijkheid dat uw gezin op een gezonde manier kan blijven verder functioneren. Steven niet af op een gezinsfaillisement maar neem vandaag de controle in handen zodat iedereen binnen het gezin een goede verderzetting van zijn verlangens kan behouden.

  Stel een CFO aan:

  Iemand moet het heft in handen nemen willen we een leuke, financiële structuur opbouwen. Roep daarom de familie bijeen en bespreek wie vanaf nu het gezinsbudget gaat beheren. Het heeft geen zin om iedereen apart zijn financiën te laten doen als er toch alleen maar problemen van komen. Open één rekening waar alle financiële middelen op gestort worden en waartoe enkel de CFO van het gezin toegang heeft. Dit wil niet zeggen dat de andere leden van het gezin hier geen zicht op mogen krijgen doch is het verstandiger om dit bv. éénmaal per week of per maand te gaan bespreken. Het is de taak van de CFO van het gezin om een plan op te stellen waar iedereen zich in kan vinden.

  In dit plan bespreekt hij of zij nauwkeurig wat de inkomsten en uitgaven van het gezin zijn en welke marge er is om iedereen in een inkomen te voorzien. Het is zinloos om vanuit een dictatoriaal standpunt wetten te gaan opmaken waar iedereen tegen is want dan zal dit binnen de kortste keren voor ruzies gaan zorgen. In principe is de belangrijkste taak van de CFO van het gezin om het budget te beheren zodat alles betaald kan worden en toch iedereen een eigen budget krijgt toegereikt.

  Schulden afbouwen!

  Veel gezinnen betalen onnoemelijk hoge interesten voor zaken die ze eigenlijk weinig tot niet gebruiken. Het lijkt dan ook zo gemakkelijk om een krediet aan te gaan en veelal is dat ook zo doch moet u bewust worden dat hier heel wat nadelen aan verbonden zijn. Als u bv. graag tweemaal of driemaal het bedrag terug betaalt dan dat het goed eigenlijk oorspronkelijk waard was doet u maar zo verder maar u zal ook wel begrijpen dat deze attitude uw gezin ernstig kan schaden. Koop geen producten en/of diensten die u zich niet kan veroorloven! Misleidende reclames maken u wijs dat het u weinig tot niets zal kosten maar elkeen met een beetje gezond verstand weet ook dat banken niet gratis werken.

  Tegenwoordig hebben ze hun doelgebied uitgebreid tot winkels en kleine zelfstandigen waardoor we voor de kleinste zaken een krediet kunnen aangaan. Hoogstwaarschijnlijk hebt u er zich ook al een keer aan laten verleiden wat op zich geen ramp hoeft te zijn eens u nu maar beseft dat dit eigenlijk een verkeerde keuze was. Spaar voor zaken die u niet onmiddellijk kunt kopen want een krediet is als een slechte vriend die altijd tegen uw schenen blijft schoppen. Bouw je bestaande kredieten af en ga er vooral geen nieuwe meer aan!

  Vergeet niet te leven:

  Hoe moeilijk het ook is, we hebben allemaal onze ontspanning nodig. Voor uw gezin is dit niet anders dus kan u daar maar best rekening mee houden. Alleen maar kostenbesparend leven eist op den duur zijn tol. Voorzie daarom ook een maandelijks budget voor die leuke dingen zoals eens gaan eten, een pretpark bezoeken of een filmpje in de bioscoop gaan kijken. Laat iedereen mee beslissen over toekomstige activiteiten zodat jullie samen een budget kunnen opstellen om aan jullie verlangens te voldoen.

  Sparen en het noodfonds:

  Maandelijks sparen is echt wel een vereiste om in toekomstige tegenslagen te kunnen voorzien. Het is daarom slim om met twee aparte spaarrekeningen te werken welke u trouwens toch niets kosten. Een voor zaken waar jullie al lang van dromen en één als noodfonds. Hoe groter het noodfonds, hoe groter de buffer tegen onverwachte kosten. Gebruik dit alleen als het niet anders kan! Dit dient niet om een nieuwe gsm mee te kopen of om nieuwe kleren te gaan halen. Dit is enkel als er niets meer is en jullie anders op straat zouden staan. Deze reserve zal u een algemeen welvaartsgevoel geven waardoor u ook niet meer van loonfiche tot loonfiche moet leven!

  Hou elke maand een wedstrijd voor de beste kostenbespaarder:

  Een wedstrijd houden binnen het gezin zal iedereen wel kunnen boeien. Door elke maand 100 euro uit te delen aan diegene die het beste kostenbesparend is geweest of wie de beste ideeën naar voren heeft gebracht zullen jullie algemene kosten zienderogen dalen. Het geeft iedereen een boost om zo goed mogelijk met geld om te gaan waardoor de uitgegeven 100 euro misschien wel 5 keer terugverdiend wordt. Dit is dus een win-win situatie die binnen het gezin alleszins niet mag ontbreken.