Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Hoe lidmaatschap van een groep gevaarlijk kan zijn

De niet te onderschatten psychologische invloed van een samenwerkingsverband

 1. sonja
  Je kan je rug niet meer draaien of ergens wordt er wel een groep opgericht. Zowel in het dagelijkse leven als op de digitale snelweg kan je van duizenden groepen lid worden. Waar de ene onschuldige onderwerpen als koken, bowlen of tennis vooropstellen zullen anderen meer egocentrische doelen naar voren schuiven. Welke groepen nu wel en niet gevaarlijk zijn blijft natuurlijk de vraag. Het gevaar ligt er in dat we tijdens ons lidmaatschap aan de groep een zeker conformisme aan ons gedrag zullen toevoegen. We zullen dus sommige waarden, idealen en geloofsovertuigingen moeten herzien zodat de groepsgeest in ere wordt gehouden. Dit gaat zover[​IMG] dat we ons veelal door de groepsdruk zullen laten beïnvloeden. Zelfs al weten we dat sommige zaken en handelingen onjuist zijn zullen we ze toch uitvoeren om de groep te plezieren. Dit gebeurt naarmate de tijd vordert en ons belang binnen de groep verhoogt steeds meer onbewuster. Ook zullen we onze groep als superieur beginnen ervaren waardoor andere groepen als minderwaardig zullen beoordeeld worden. Laat dit nu net het probleem zijn waarom zoveel groepen op deze wereld met mekaar in de clinch liggen en waardoor we hier allemaal een negatieve weerklank van te horen krijgen. Hoe het lidmaatschap van een groep gevaarlijk kan zijn leggen we u graag uit.

  Gehoorzaamheid binnen de groep:

  Eens we lid van een groep zijn zullen we ons naar de maatstaven van deze groep moeten schikken. Hoewel we soms wel iets kunnen aanbrengen zal de groepsgeest een zekere gehoorzaamheid van u afdwingen. Indien u zich daarmee niet kan vinden zal uw ervaring binnen het groepsgebeuren wel eens van heel korte duur kunnen zijn. De leiding van de groep verwacht op uw medewerking en er zal op zijn minst één figuur als gezagvoerder aangeduid worden. Het is deze man of vrouw zijn taak om de groep te sturen en bijeen te houden. Een autoritaire persoonlijkheid heeft altijd een zekere invloed op de individuen apart en verlangt dan ook dat zijn of haar ideeën worden uitgedragen.

  Deïndividuatie:

  Wanneer mensen hun persoonlijke identiteit verliezen als onderdeel van de massa spreken we over deïndividuatie. Voordat een persoon tot deïndividuatie over zal gaan zijn er 3 factoren nodig. Men moet een verhoogde opwinding waarnemen, er moet een zekere anonimiteit gewaarborgd blijven en de individuele verantwoordelijkheid moet tot een minimum beperkt blijven. Het spreekt voor zich dat dit enkel negatieve gevolgen heeft als de groep gewelddadig zou worden doch is het opmerkelijk te moeten vaststellen hoe de groepsgeest onze eigen ideeën kan doen vervagen. Hieruit kunnen we concluderen dat de mens altijd een zekere vorm van conformisme zal blijven nastreven.

  Onze wil tot helpen vervaagt binnen de groep:

  We zullen als mens sneller een ander in nood helpen als we alleen of met een beperkt aantal mensen aanwezig zijn dan dat we dit zouden doen binnen een grote massa. Als we alleen zijn voelen we ons dus meer verantwoordelijk voor het noodgeval dan als we een onderdeel van een groep zijn. De zaak Kitty Genovese schokte op 13 maart 1964 dan ook de wereld wanneer een vrouw op koelbloedige wijze vermoord werd terwijl geen van de omstanders hulp hadden geboden. Dit effect noemt het omstanderseffect waarbij mensen denken dat omdat er veel anderen in de buurt zijn zijzelf geen verantwoordelijkheidsgevoel hoeven te ontwikkelen.

  De groepsperceptie ontleed:

  Mensen durven nogal is makkelijk anderen tot bepaalde groepen rekenen omwille van hun uiterlijk, gedrag of algemene kennis. Hoe minder goed we een groep van mensen kennen, hoe sneller we tot stereotypering zullen overgaan. Een stereotype is een verzameling van vaststaande, simpele en sterk veralgemeende opvattingen over een groep van mensen. We zullen een ingroepmentaliteit ontwikkelen binnen onze eigen groep waardoor we de verschillen binnen de eigen groep wel zien maar ons toch meer met deze groep associëren omdat we er deel van uitmaken.

  Bovendien vinden we onze eigen groep altijd superieur ten opzichte van alle andere groepen en zullen we ons hiervoor vooral op vooroordelen baseren. Men zal bv. een aanval binnen de eigen groep als meer zinloos ervaren dan als deze buiten de groep gebeurt. Dit wordt ook wel eens het ingroepfavoritisme genoemd.

  Men durft door dit superieur gevoel binnen de groep anderen als minderwaardig beschouwen waardoor men er ook een stigma over zal uitspreken. Zo zullen andere groepen nooit dezelfde kracht, ideeën en waarden als de eigen groep bezitten waardoor de eigen groep als oppermachtig wordt ervaren. Dit heeft een gevaarlijk karakter omdat men zo soms denkt dat dit betekent dat ze daarom andere mensen of groepen mogen gaan aanvallen omdat deze niet aan de eigen idealen voldoen. Dit kan door middel van communicatie maar zal eerder een gewelddadig karakter met zich meebrengen en zal door de eigen beweging als rechtvaardig beoordeeld worden. Zo ziet u maar, het lidmaatschap van een groep is niet altijd zo onschuldig als we denken doch heeft het geen zin om alle groepen of bewegingen over dezelfde kam te gaan scheren.