Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Omgaan met onze 3 motivaties: honger, seks en prestatiemotivatie

Onze primaire behoeften

 1. sonja
  Mensen kan je op 3 manieren motiveren. Honger, seks en prestatiemotivatie zijn 3 elementen die ons wezen sturen. Als één van deze 3 motivaties onvoldoende bevredigd wordt zitten we al snel in problemen. Om als mens voldoende te kunnen functioneren zullen we dus manieren moeten vinden om aan deze 3 behoeften te kunnen voldoen. Door een tekort aan één van deze behoeften kunnen we bv. persoonlijkheidsstoornissen beginnen ontwikkelen. We reageren namelijk helemaal anders als we onvoldoende eten, seks of prestatiegerichte doelen hebben. Mensen denken al gauw dat wanneer iemand zo'n tekort heeft hij of zij niet meer dezelfde persoon als voorheen zou zijn maar niets is minder waar. Het zijn onze natuurlijke instincten die op den duur oncontroleerbaar worden, zodat deze ons gedrag gaan kunnen beïnvloeden. Zeker als deze levensbedreigend beginnen te worden kan een mens op slag transformeren. Het is dus van uiterste belang dat we als mens aan deze 3 basisbehoeften kunnen gaan voldoen. Daar mensen op de lange termijn moeilijker te motiveren zijn is het meer interessant om onze korte-termijn doelen te gaan nastreven. We onderscheiden intrinsieke motivatie waar we bij het uitvoeren van een activiteit, er zelf plezier aan gaan beleven, en extrinsieke motivatie waarbij we gaan streven naar een doel in de nabije toekomst, zodat we bij het behalen ervan, daar vreugde uit kunnen scheppen. Hieronder leggen we de 3 motivaties graag voor u uit:

  Honger:
  Zonder voedsel kan een mens niet overleven, we kunnen even op onze reserves voortgaan maar uiteindelijk zal ons lichaam het begeven. Een teveel aan voedsel is daarentegen ook niet goed! Te veel eten kan tot obesitas en/of suikerziekte leiden. We zullen dus ergens een balans moeten vinden in het opnemen en verbruiken van energie. Het suikergehalte in ons bloed is een belangrijke motivator als het op eten aankomt. Zo zullen we bij een tekort aan glucose beginnen eten en bij een teveel aan glucose een verzadigd gevoel krijgen. Eenzelfde gevoel krijgen we als onze maag al dan niet gevuld is. Bij een lege maag zijn we gemotiveerd om te beginnen eten, terwijl een volle maag ons doet stoppen met eten.

  Cholecystokinine is een hormoon dat ons ook doet stoppen met eten. Indien we dit rechtstreeks in de hersenen zouden inspuiten geeft dit ons een signaal dat we verzadigd zijn. Mensen zullen ook meer eten als er veel gevarieerd voedsel voor handen is ,dan dat men elke dag opnieuw hetzelfde moet eten. In groep hebben we ook de neiging om meer te gaan eten omdat anderen rondom ons dit gedrag gaan stimuleren. Als we een streefgewicht willen bereiken of behouden zullen we dus een evenwicht moeten zoeken tussen wat we nodig hebben aan voedsel en wat we per dag gaan verbruiken.

  Seks:
  We kunnen moeilijk ontkennen dat seks een motivatie voor mensen is. Sinds mensenheugenis is seks een belangrijk gegeven binnen ieders leven geweest. Een tekort aan seks kan ons kwaad, vervelend en zelfs agressief maken terwijl een overvloed aan seks weinig tot geen nadelige gevolgen heeft. Mocht seks niet zo diep in ons gedrag verwikkeld zijn, hadden velen de zoektocht ernaar al lang opgegeven. Het vinden van een geschikte partner kan nogal wat tijd in beslag nemen. Alsook is er kans op seksueel overdraagbare ziekten zoals aids. Nochtans blijken de nadelen niet op te wegen tegen de voordelen als we het algemeen gedrag van man en vrouw zouden bestuderen.

  Twee hormonen liggen aan de aard van ons gedrag. Waar de mannen door testosteron gestuurd worden, vinden vrouwen hun weg door oestrogeen. Toediening van testosteron aan vrouwen en oestrogeen aan mannen geeft gelijkaardige effecten, waardoor men aanneemt dat bv. homoseksualiteit kan liggen aan het feit dat iemand een overvloed aan oestrogeen heeft. Als men een vrouwelijke rat bv. een hoge dosis testosteron toedient, zal het een andere vrouwelijke rat gaan bespringen. De hoeveelheid aan seks dat mannen en vrouwen ondernemen hangt af van het aantal jaren dat een koppel bijeen is, of aan het feit of er al dan niet voldoende geslachtspartners voorhanden zijn.

  De prestatiemotivatie:
  De motivatie om te presteren wordt de prestatiemotivatie genoemd. We willen allemaal iets bereiken in ons leven en zullen dan ook een zekere prestatiedrang blijven volgen. De visualisatie van een leven lang niets bereiken kan als een ware nachtmerrie overkomen. Vrienden, familie, collega's en anderen dringen er bij ons op aan, om iets bepaald te gaan nastreven. We stellen doelen op en proberen deze zo snel mogelijk te bereiken, daar we als mens meestal enkel op een korte termijn gemotiveerd kunnen raken. Daarom is het bv. bij het studeren aan een universiteit handig om module per module te gaan afwerken, dan ineens te streven naar een universitair diploma dat nog heel ver van ons afligt.

  Hoewel de drang om te presteren aangeboren is, heeft onze opvoeding er ook veel mee te maken. Kinderen die uit gezinnen komen waar studeren aangemoedigd wordt, hebben een grotere kans om later een diploma te gaan behalen dan kinderen die thuis op geen enkele manier tot studeren worden gestuurd. Dit heeft niets te maken met het IQ van deze kinderen, maar gewoon door de opvoeding van de ouders. Ook kan faalangst aan de basis liggen om niet langer te willen presteren. Als we iets als onmogelijk gaan beschouwen, zullen we het ook nooit gaan bereiken, omdat het simpelweg door onze hersenen als niet mogelijk wordt beschouwd.