Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Omgaan met psychisch gestoorden

Hoe pak je dit het beste aan?

 1. sonja
  De psychologie heeft de laatste jaren flinke klappen gekregen. Door toedoen van films en andere media is men een verkeerd beeld over psychische stoornissen gaan weerspiegelen. Dit ten nadele van de patiënten die onder psychiatrisch toezicht staan. Als we aan de doorsnee mens op straat zouden vragen wat hij of zij over de algemeen bekende psychische stoornissen denkt zal dit overwegend een negatief gevoel met zich meebrengen. Televisie en internet hebben er dan ook voor gezorgd dat psychisch gestoorden veelal met freaks of andere horror-achtige wezens worden vergeleken terwijl dit niets met de werkelijkheid te maken heeft. Alle handelingen die[​IMG]al dan niet binnen het aanvaardbaar spectrum van de doorsnee mens worden gedaan zullen bij psychisch gestoorden vaak als oorzaak van hun mentale stoornis worden aanzien. Het woord "gek" of "zot" wordt dan ook vaak onterecht in de mond genomen waardoor de persoon in kwestie al een stempel van abnormaal heeft verkregen. Het staat dan ook vast dat deze mensen buiten hun normale lijden aan nog een heel andere vorm van antisociale omgang worden blootgesteld wat het herstelproces allerminst zal bespoedigen. In welke mate maakt u en ik vooroordelen en wat kunnen we eraan doen om deze weg te werken?

  Vanaf wanneer spreken we over een mentale stoornis?
  We spreken over een mentale stoornis indien een persoon in grote mate afwijkt van het gemiddelde volgens statisch criterium wanneer deze lager of hoger scoort dan twee standaarddeviaties boven of onder het gemiddelde, wanneer deze een gedrag vertoont dat van de sociale norm afwijkt en wanneer de patiënt daar zelf onder gaat lijden. Deze definitie is niet allesomvattend maar geeft toch in grote mate weer wat we onder normaal en abnormaal kunnen beschouwen. Er kunnen veel oorzaken liggen aan het feit dat iemand een psychische stoornis ontwikkelt.

  Over het algemeen kunnen we vaststellen dat erfelijkheid zeker een bepalende factor kan zijn al is dit niet bij iedereen het geval. Het staat wel vast dat wanneer de moeder en vader bv. aan schizofrenie leden er 50% kans bestaat dat het kind dezelfde stoornis zal ontwikkelen. Alsook zullen stresserende omgevingsfactoren en overmatig gebruik van genots -en/of geneesmiddelen een stoornis voeding geven. Een mentale stoornis wordt vaak verkeerdelijk aan een introverte of excentrieke persoonlijkheid verweven. Het spreekt voor zich dat dit sociaal gedrag echter niet als stoornis mag gedefinieerd worden.

  Psychisch gestoorden hebben uw hulp nodig:
  Het probleem van onze samenleving is dat vanaf er iets niet naar de normen ervan functioneert er vaak denigrerend wordt over gepraat. Omdat mensen iets niet of onvolledig kennen zijn ze nogal geneigd om er mee te lachen of er volledige afstand van te nemen. Dit is een gevolg van foute interpretaties die een zekere angst ontwikkeld hebben. Het ironische van dit alles is dat er geen twee mensen op deze wereld rondlopen die beiden perfect dezelfde gedragingen vertonen zodat we volgens hun redenering zouden mogen concluderen dat niemand te vertrouwen is.

  Waarom zijn we zo afstandelijk tegen mensen die een mentale of psychotische stoornis hebben. De meeste patiënten kunnen namelijk voor het grootste deel onafhankelijk binnen een maatschappij functioneren al hebben ze bij hun stoornis wel wat sturing nodig. Dit houdt niet in dat ze allemaal gevaarlijk zijn en tot niet veel goeds in staat zijn. Het intellect van deze mensen ligt soms ver boven de normale standaard zodat we zouden mogen aannemen dat ze niet meer gevaarlijk zijn dan de meesten onder ons.

  Ons gedrag aanpassen:
  Het is vreemd om op te merken dat verschillende culturen bijeen wel inspanningen doen om in elkaars noden te voorzien maar wanneer men over psychisch gestoorden spreekt is dat onmiddellijk een brug te ver. Laat het foute beeld dat de maatschappij ons jaren heeft doen geloven voor wat het is en spreek is iemand aan die aan een psychische stoornis lijdt. Het zal u opvallen dat deze mensen helemaal niet zo raar zijn als men doet vermoeden en dat er tussen hun en u zeker een vriendschap kan ontstaan. We zullen er natuurlijk rekening mee moeten houden dat hun stoornis in toom gehouden kan worden maar door even wat opzoekwerk te doen weet u ook precies hoe u met deze mensen het best kan omgaan.

  Wetend dat 40% van de wereldbevolking aan één of andere stoornis lijdt zal het uw sociale leven plotsklaps kunnen verbreden. Doe uw ogen niet toe omdat het angstaanjagend lijkt. Leer de mensen achter de psychische stoornis kennen en geef hen op zijn minst de kans om hun verhaal te vertellen. Indien ze dat niet kunnen of niet willen kan uw aanwezigheid soms al voldoende zijn om hun gemoedsstemming te doen floreren. Er zullen wel altijd genoeg mensen zijn die u met graagte verkondigen dat u best mijlenver van hun vandaan blijft maar zowel u als ik weten dat dit gedrag niet menswaardig is. Laat uw andere ik is zien en ga een vriendschap aan met die mensen dat het niet zo gemakkelijk als u en ik hebben.