Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Ons IQ verhogen, is het mogelijk?

Kunnen we echt slimmer worden?

 1. sonja
  De IQ test, vroeg of laat krijgt u er ook wel is mee te maken. IQ staat voor intelligentiequotiënt en hiermee proberen wetenschappers en psychologen uit te maken hoe hoog uw intelligentie reikt. Daar intelligentie een moeilijk meetbaar iets is zijn er al decennia voorbijgegaan voor men eigenlijk een goede test had ontwikkeld. Vanaf de geboorte hebben we een zekere vorm van intellect meegekregen, gaandeweg onze opvoeding vordert vergaren we meer en meer informatie welke we allemaal moeten zien te stockeren. Hoe intelligenter we zijn, hoe sneller we deze informatie kunnen verwerken langs ons kortetermijngeheugen. Intelligentie wordt namelijk niet alleen gemeten aan de hand van hoeveel iemand weet maar tot wat men als mens eigenlijk in staat is om aan zijn brein toe te voegen. Om dit ontastbaar iets[​IMG] te kunnen meten onderscheiden we 3 intelligentievormen: de analytische intelligentie welke zich vooral baseert op hoeveel informatie iemand kan analyseren, de praktische intelligentie welke vooral op de werkvloer tot uiting komt en de sociale en emotionele intelligentie waarbij wordt nagegaan hoe goed iemand in uitlopende, sociale situaties presteert. Er zijn echter heel wat charlatans op de markt die beloven uw intelligentie te meten maar eigenlijk zich daarvoor enkel op simpele tests baseren. Indien u een eerlijke score wenst gaat u dan ook beter bij een professional langs.

  Erfelijkheid, speelt het een rol?
  Het is wetenschappelijk bewezen dat een kind met ouders die een hoog IQ bezitten waarschijnlijk navenant zal scoren. Zelfs wanneer men kinderen van intelligente ouders bij adoptieouders plaatst blijken ze een zekere vorm van hogere intelligentie te behouden. Het staat wel vast dat wanneer men adoptiekinderen met een lager IQ bij ouders plaatst die een significant hoger IQ hebben deze op zich na verloop van tijd tot 15 punten hoger kunnen scoren. De omgeving waarin kinderen opgevoed en gestimuleerd worden speelt dus ook een grote rol in hoe het kind uiteindelijk zal presteren.

  Het is wel een feit dat de genetische aanleg blijft primeren. Eeneiige tweelingen die men bv. vanaf de geboorte van mekaar separeert blijven elk een hoog IQ hebben doch zal het kind dat bij intelligente ouders opgevoed werd waarschijnlijk nog hoger scoren. Dit brengt ons tot de conclusie dat erfelijkheid wel degelijk een rol speelt maar dat de omgeving waarin het kind opgroeit dit eveneens is.

  Zijn mannen en vrouwen even intelligent?
  Waar de ene beweert dat vrouwen dommer dan mannen zijn zal de andere daar duidelijk een andere mening over hebben. Maar wat zijn de feiten en is er een verschil van intelligentie tussen mannen en vrouwen? Men heeft lange tijd gedacht dat mannen inderdaad slimmer dan vrouwen waren al kon men deze theorie nooit staven. Nog niet zo lang geleden in 1970 adviseerde De Groot aan de Nederlandse regering dat er erfelijk bepaalde verschillen waren waarom jongens slimmer dan meisjes waren. Het is om die soortgelijke redenen dat vrouwen lange tijd van hoger onderwijs uitgesloten waren.

  Zo dacht men bv. omdat vrouwen een kleinere hersenmassa hadden deze niet dezelfde capaciteiten als hun mannelijke collega's hebben maar men heeft ondertussen al lang ingezien dat hoe de hersenmassa werkt van groter belang is dan het gewicht dat het vertegenwoordigt. Talloze tests hebben sindsdien bewezen dat dit helemaal niet het geval is en dat vrouwen in sommige gevallen zelfs nog een paar punten hoger scoren dan mannen van dezelfde leeftijd.

  Kunnen we echt slimmer worden?
  Hoewel onze erfelijkheid van belang is kan een willekeurig persoon zijn IQ verhogen. Als de motivatie aanwezig is zijn zoals geweten meestal de mogelijkheden naargelang. Het zal er namelijk op aankomen om ons brein te blijven stimuleren. Dit kunnen we doen door dagelijks grote brokken informatie te verwerken maar zal ook tot uiting komen indien we ons meer in intelligenter gezelschap gaan mengen. Om de huidige kennis en processnelheid van ons brein te verhogen moeten we het een uitdaging geven. Dit kan enkel door onze horizon te verbreden en er een gezonde voeding op na te houden.

  Indien u niet zeker bent dat u elke dag de nodige vitaminen en mineralen binnenkrijgt is het misschien handig om een multivitaminepreparaat te gaan innemen. Dit is natuurlijk geen vervanger voor een gezonde, evenwichtige voeding maar het zal zeker tijdelijke tekorten kunnen opvangen. Slimmere mensen leren een leven lang en stoppen niet nadat hun studies beëindigd zijn. Ze zoeken continu naar manieren die op het eerste zicht als onmogelijk beschouwd worden maar naarmate de tijd vordert beter en beter zullen gaan.

  Daar onze verbale vlotheid ook van belang is zou ik mensen die intelligenter willen worden aanraden om hun sociale contacten te verbreden. Het spreken over kennis is een belangrijke motivator om nieuwe ideeën op te doen en het geeft ons een kans om andermans visie te bestuderen. Een leven lang leren geeft de beste kans op slagen. Buiten het normale levensverloop zou een doorsnee mens dus elke dag opnieuw meer van zichzelf moeten eisen.