• Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.
Onzeker zijn is menselijk kenmerk

Onzeker zijn is menselijk kenmerk

 • Auteur OnlineHulpverlener
 • Creation date
Onzeker zijn is niet abnormaal en is logisch verklaarbaar
Onzeker zijn, daar is niets vreemds aan. We zijn allemaal mensen die soms onzeker zijn, wel kan de ene mens (veel) vaker onzeker zijn dan de ander. Dat heeft voor een groot gedeelte te maken met de manier waarop wij naar onszelf kijken. Maar ook de omstandigheden en een (onzekere) toekomst kunnen ons onzeker maken. Tussen onzeker zijn en jezelf zeker voelen staat het begrip bevestiging. Als mensen hebben we allemaal bevestiging nodig, niet alleen van anderen maar ook door te vertrouwen op ons eigen kunnen. Wanneer we te weinig bevestiging (hebben) ontvangen of onszelf te weinig waardering toekennen lopen we een groter ‘risico’ onzeker te zullen zijn in bepaalde situaties en/of bij het maken van keuzes.

Het ontstaan en ontwikkelen van onzekerheid
Gedachten en gevoelens van onzekerheid heeft iedereen wel eens. Zoals gezegd is dat niet vreemd omdat mensen van nature naar bevestiging zoeken. Dit constante proces vangt al in de jongste kinderjaren aan wanneer het kind om aandacht vraagt en naar bevestiging zoekt gedurende de opvoeding. In een gezonde situatie wordt het ‘zijn’ van het kind positief bevestigd door de aanwezigheid van de ouders die dit benadrukken door middel van liefde en aandacht. Het is één van de vele levensfasen die bepalend zijn voor ons zelfbeeld. Wat volgt na de kinderjaren is de puberteit, jong volwassenheid, volwassenheid, wellicht het stichten van een gezin enzovoorts.. Deze fasen worden één voor één gekenmerkt door begrippen als ontdekking, verkenning, uitdaging en vormgeving. We leren onszelf, de mensen om ons heen en de omstandigheden steeds beter kennen en begrijpen. We ontwikkelen een eigen visie en levensstijl. In zo’n levensfase kun je onzeker zijn of onzekerheid ontwikkelen.

Onzeker zijn als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis
Naast de uitleg hierboven zijn er nog meer oorzaken denkbaar die kunnen leiden tot een grotere mate van onzekerheid. Niet altijd is de mate van onzeker zijn te herleiden naar de opvoeding of onze (gebrekkige) zelfontplooiing. Zo zijn er mensen die van nature vaker onzeker zijn, meer dan de ‘gemiddelde mens’, alsof het aangeboren is. Erfelijke factoren zouden dan een rol kunnen spelen en tot uiting komen in onzeker zijn als gevolg van de aanwezigheid van overmatige angst. En stel dat de ouders van een kind zelf angstig en onzeker zijn, kunnen zij dit al dan niet bewust overbrengen op de kinderen.
Ook ingrijpende gebeurtenissen kunnen leiden tot een sterk aanwezig gevoel van onzekerheid. Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen die iemand onzeker kunnen maken zijn er in overvloed. Denk bijvoorbeeld aan;

 • Gepest worden en/of gepest zijn
 • Gediscrimineerd zijn
 • Gekleineerd worden
 • Ontslag
 • Ontevredenheid over het uiterlijk
 • Aanwezigheid van een handicap
 • Geïntimideerd worden
 • Machtsmisbruik
 • Verlies van een belangrijk persoon
Van onzeker zijn naar een toekomst met meer zekerheid
Als je vaak en langdurig onzeker bent is het van belang om dit ten eerste te onderkennen. Mensen die zich regelmatig en daarbij overmatig onzeker voelen hebben de neiging dit gevoel van onzekerheid te onderdrukken, te ontkennen en te negeren. Het mag duidelijk zijn dat dit gedrag niet zal leiden tot een verbetering van de situatie. Anderzijds kan het beeld wat iemand over zichzelf fantaseert wanneer hij/zij veel minder onzeker zou zijn, heel beangstigend zijn. Dit komt voort uit de gewoonte en de gewenning om onzeker te zijn en hoewel dit onwenselijk is kan het wel als veilig worden ervaren. De gedachte om iets te denken of te doen wat ‘normaal’ gesproken voor onmogelijk werd gehouden kan dan tot een paniekreactie leiden. Het is dan ook belangrijk om ten eerste te (leren) accepteren dat je onzeker bent. Vervolgens kunnen er kleine stapjes worden gemaakt richting een toekomst waarin het onzeker zijn steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. Dit zal een proces zijn van vallen en opstaan, leren en doorgaan. Niet in één rechte lijn omhoog maar in een golfbeweging die je uiteindelijk brengt op een gewenst punt waarop het onzeker zijn niet langer als hoofdzaak aanwezig is, maar ‘slechts’ bijzaak zal zijn.
Auteur
OnlineHulpverlener
First release
Last update
Beoordeling
5,00 star(s) 2 ratings

Latest reviews

Fantastische artikelen die hier worden gedeeld:)
O
OnlineHulpverlener
Hartelijk dank voor de positieve waardering robby!
zeer nuttig
O
OnlineHulpverlener
Bedankt Shewolf! Ik word blij van deze feedback :-)