Google+
  1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Paranoia, de paranoïde persoonlijkheidsstoornis

Herken de signalen

  1. sonja
    Paranoia komt meer voor dan we zouden durven denken, de paranoïde persoonlijkheids-stoornis kan men bij ongeveer 2.5% tot 5% van de bevolking waarnemen. Dit uit zich bij de patiënt door een extreme achterdocht ten opzichte van alles en iedereen te gaan vormen. Zij voelen zich door normale handelingen van anderen veelal bedreigd en denken dikwijls dat er complotten worden gesmeed terwijl daar in de werkelijkheid niets van aan is. De patiënt die aan de paranoïde persoonlijkheidsstoornis lijdt voelt zich grotendeels angstig en voelt zich vaak onnodig gekwetst. Paranoïde mensen zullen elke vorm van kritiek niet kunnen begrijpen waardoor hun zelfontwikkeling op een laag pitje blijft staan. Het spreekt voor zich dat we de patiënt die aan de paranoïde persoonlijkheidsstoornis lijdt op een heel voorzichtige manier moeten benaderen. De beste methode om met deze personen te kunnen omgaan is door hun vele, ongegronde verwijten over u te laten gaan omdat we ook weten dat hun denkvermogen eerder beperkt is. Het heeft geen
    zin om hun met de vinger te wijzen want dan gaan ze nog meer denken dat niemand hun begrijpt waardoor ze een vijandige houding kunnen aannemen. Sowieso zal alles wat u tegen patiënten met de paranoïde persoonlijkheidsstoornis zegt grondig geanalyseerd worden, waardoor men achter alles en iedereen iets zal zoeken.

    De paranoïde persoonlijkheidsstoornis gaat niet onopgemerkt voorbij:
    U mag er gerust van zijn dat mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis snel geïdentificeerd zullen worden, omdat hun uitingen ten op zichte van de groep of individuen zich ver onder de aanvaardbare grens bevindt. Ze zijn allesbehalve open minded waarbij ze dan ook nog is moeite hebben om hun eigen gevoelens te uiten. Binnen een werkomgeving zijn patiënten met de paranoïde persoonlijkheidsstoornis vaak een nachtmerrie voor iedereen dat met hun in aanraking komt omdat ze u in enkele ogenblikken opeens niet meer zullen vertrouwen. Zelfs na jaren van vriendschap en/of collegialiteit kan de paranoïde persoonlijkheidsstoornis ervoor zorgen dat jullie van vandaag op morgen aartsvijanden zullen worden. Heel wat mensen zonder psychologische achtergrond zullen dan ook moeite hebben om zo'n gedrag te blijven tolereren. Het is dus heel belangrijk dat door herkenning van de eerste symptomen de paranoïde persoonlijkheidsstoornis in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gediagnosticeerd.

    Oorzaken van de paranoïde persoonlijkheidsstoornis:
    Wetenschappers zijn er nog niet helemaal uit wat nu juist de oorzaken zijn die aan de grondslag van de paranoïde persoonlijkheidsstoornis liggen doch heeft men sterke vermoedens dat het enigszins als onderdeel van schizofrenie kan aanzien worden. Zoals bij bijna elke mentale afwijking heeft de paranoïde persoonlijkheidsstoornis meestal een genetische en/of op ervaring gebaseerde achtergrond. Meestal zullen er in dezelfde familie gerelateerde patiënten te vinden zijn en zullen ook zij dit grotendeels op hun kinderen overdragen. De rol van moeder of vader die door iemand met de paranoïde persoonlijkheidsstoornis wordt aangenomen is misschien toch het overdenken waard daar zij buiten de genetische overdracht ook een emotioneel geladen gedachtegoed op hun kinderen kunnen overbrengen. Laten we ook niet vergeten dat medicatie zoals cimetidine, ranitidine, famotidine, Ritalin, antideppressiva, anti HIV medicatie en Baclofen paranoia kunnen veroorzaken.

    De behandeling van mensen die aan de paranoïde persoonlijkheidsstoornis lijden:
    De behandeling van mensen met de paranoïde persoonlijkheidsstoornis is een niet te onderschatten iets daar de patiënt op zich zelfs de behandelende psycholoog of psychiater moeilijk zal kunnen vertrouwen. Als de psychiater bv. medicatie wilt voorschrijven zal dit steeds door de patiënt met het nodige wantrouwen onthaald worden en is het nog maar de vraag dat deze zelf de procedure ivm de inname van zijn medicatie gaat volgen. Door de professionele opleiding van de therapeut kunnen we ervan uitgaan dat psychotherapie een deugdzaam effect kan teweegbrengen doch zal deze enigszins moeten kunnen meegaan in het denkvermogen van de patiënt.

    Ook zal gedurende de gehele behandeling de overgevoeligheid van de patiënt een cruciale rol blijven spelen. Het blijft tevens opletten geblazen dat het wantrouwen en de angst van de patiënt met de paranoïde persoonlijkheidsstoornis geen agressiviteit gaat ontwikkelen. Daar hun zwart wit denken niet veel ruimte voor andere versies toelaat kan het voorkomen dat ze goed bedoelde intenties als een persoonlijke aanval gaan beschouwen. Groepsessies zijn zeker geen aanrader omdat dit hun negatief gevoel alleen maar zal versterken.

    Of er een gepaste behandeling voor mensen met de paranoïde persoonlijkheidsstoornis bestaat is nog maar de vraag en zal veelal afhangen hoe ernstig deze stoornis zich bij de patiënt manifesteert. Hoewel er al heel wat positieve resultaten uit psychotherapie zijn voortgevloeid blijft het bezoek aan een psycholoog of psychiater een vaste waarde in hun leven. Omdat hun persoonlijkheid buiten de therapie aan vele andere niet professionelen wordt blootgesteld kunnen ze vaak snel hervallen waardoor vorige successen ineens verdwenen lijken te zijn. Doch zal in dat geval een nieuwe therapie snellere resultaten moeten voortbrengen. In de eerste plaats blijft het belangrijk dat mensen begrijpen dat patiënten die aan de paranoïde persoonlijkheidsstoornis lijden niet met anderen kunnen vergeleken worden en dat men hun gedrag zeker niet persoonlijk moet evalueren.