Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkel je eigen ik

 1. sonja
  Allen zijn we hier op de aarde gekomen met een doel voor ogen, de vervulling van ons levensdoel. Sommige mensen weten al op jonge leeftijd wat hun doel in het leven is terwijl anderen hun ganse leven doorlopen zonder het ooit of te laat te vinden. Het vinden van uw levensdoel is dan ook waarschijnlijk het belangrijkste dat u ooit in uw leven zal ontdekken. De vraag die dan ook lang op mijn lippen heeft gebrand is waarom sommige mensen zo snel in het vinden van hun roeping zijn terwijl anderen er veel langer over doen. Wat hebben ze geleerd om deze vraag te kunnen beantwoorden? Persoonlijke ontwikkeling is[​IMG] het antwoord, dmv te werken aan hun eigen zelve zijn personen in staat om hun levensdoel te vinden en ernaar te handelen. En niet alleen dat, persoonlijke ontwikkeling zorgt ervoor dat u elke dag weer, het beste van uzelf kan geven en dat u elke dag weer veel kan bijleren. Want iedereen die leeft blijft leren. Het maakt geen verschil of u nu 2 of 103 bent, een menselijk wezen stopt nooit met te leren. Persoonlijke ontwikkeling is dan ook niets meer dan het continu verbeteren van onszelf. Zowel fysisch als mentaal kunnen we elke dag iets nieuw leren. Goeroe's die u vertellen dat ze op één dag uw persoonlijke ontwikkeling kunnen volbrengen zijn niet realistisch. Persoonlijke ontwikkeling is geen snel proces, het is zelfs een heel lang proces, het langste proces dat u ooit zal meemaken. Het is geen quick fix coaching progamma dat u op een week het beste uit uzelf kan halen, het is uw leven zelf. Want het is niet wat we bezitten dat van tel is, het is wie we als mens geworden zijn dat echt het verschil in deze wereld kan maken. U mag nog al het geld in de wereld hebben, als u niet weet waarom u hier bent en wat u kan doen om uzelf en anderen te laten groeien bent u heel beperkt in uw kunnen. Uw leven zal dan maar een schaduw weerspiegelen van wat het ooit had kunnen zijn.

  Blijf kennis vergaren:
  Een van mijn topprioriteiten in het leven is om bij te leren. Zodoende dat ik mezelf en anderen kan helpen met de problemen die het leven met zich mee kan brengen. Dat ik met de wetenschap door het leven kan gaan dat vandaag, de volgende dagen en jaren mij nog meer zullen geven dan wat ik al weet. Zodat ik de kennis met anderen kan delen dat ook zij kunnen leren en groeien. We mogen wel zeggen dat we in slechte tijden leven maar eigenlijk hebben we nog nooit zo goed als vandaag de dag kunnen leven. Het is ongelooflijk tot wat mensen in staat zijn. Durf jij nog echt iets opnoemen dat onmogelijk lijkt? Als we de doorbraken in wetenschap, technologie en algemene ontwikkeling bekijken wordt het ons snel duidelijk dat met de juiste kennis alles mogelijk is. Kennis is niet langer exclusieve eigendom van de rijken, in deze tijd is kennis voor iedereen toegankelijk. Twee belangrijke factoren hebben hiervoor gezorgd, boeken en het internet. Voor 2.5 euro per jaar kan je u lid maken van de plaatselijke bibliotheek. Voor die paar euro's komt er een wereld van kennis op u af, hetzelfde geldt voor het internet. Het internet is dan wel ietsje duurder maar het is voor jan modaal tot de allerrijksten mogelijk om met een enkele zoekopdracht uw leven te veranderen. Vele generaties voor ons hebben het ons mogelijk gemaakt om door hun ervaringen neer te schrijven ook wij kunnen leren. En we hoeven er geen heel leven aan te besteden, wat voor sommigen een levenservaring was kan tot jou op 5 min. doordringen. Dat is de kracht van kennis, op enkele ogenblikken kan u tot het besef komen dat die handeling of dat denken goed of slecht voor u kan zijn. Misschien heeft iemand voor u er een heel leven moeten aan wijden om tot dezelfde conclusie te komen. Neem deze kans tot leren op, leer over anderen, over uzelf en denk nooit dat u helemaal volleerd bent. Kennis is uw vriend, lees het, analyseer het en neem het tot u zodat ook u er een beter mens van kan worden.

  Analyseren en actie ondernemen:
  Is kennis genoeg om een vervuld leven te leiden? Natuurlijk niet, kennis is de sleutel om tot het besef te komen dat er meer is dan we al wisten. Maar kennis moet geanalyseerd worden zodoende dat we dit op ons eigen levensverhaal kunnen toepassen. Neem de stukjes die je kan gebruiken en probeer hiermee uw leven te veranderen. Denk niet dat één boek, één film of één toespraak uw leven zal veranderen. Het zal een stukje van duidelijkheid weergeven in het lange proces dat uw leven omvat. Maar je moet de stukjes kennis wel kunnen gebruiken. Als je iets weet en begrijpt is dat één ding maar als je niet toepast wat je geleerd hebt sta je terug bij het begin. Het is dus cruciaal dat je de stukjes die jij begrijpt gaat vermengen met je leven zodat je persoonlijke ontwikkeling erop vooruit gaat. Vele kleine stukjes zullen uiteindelijk een mooi geheel vormen, en dat geheel is wat jij bent, wat je hier doet, waarom we hier zijn. Ik ken persoonlijk veel mensen die wel belezen zijn, welke dag in dag uit kennis vergaren maar er toch niets mee doen. Filosoferen en begrijpen is de eerste stap, actie ondernemen is de tweede. Zonder actie te ondernemen zal er buiten je dromen niets veranderen in je leven. Dromen is goed, het geeft ons doelen maar als we er niet naar streven wordt onze grote droomballon doorprikt en er zijn geen troostprijzen voor diegene die actie verafschuwen. Tuurlijk is het makkelijk om niets te doen, thuis te blijven en te zeggen dat iedereen slecht is. Dat iedereen jou gemaakt heeft tot wat je bent geworden. Maar uw bestaan hier wordt alleen door uzelf gecreëerd. Niet wat anderen tegen u zeggen of van u vinden maar wat jij beslist om vandaag te doen. Want er zal geen morgen meer zijn om uw fouten van vandaag recht te zetten, er is alleen vandaag en vandaag kan jij de beslissing nemen om meer van uzelf en anderen te willen. We kunnen maar één ding goed doen in ons leven en dat is om te blijven groeien als mens voor uzelf en voor uw naasten. Lig niet binnen 50 jaar op uw sterfbed te denken van wat als ik dit of dat had gedaan maar onderneem actie zodat geen enkele dag verloren zal zijn. En het zal niet altijd goed uitdraaien maar daar gaat het nu eenmaal om. Leer van uw ervaringen en deel het met uzelf en anderen want alleen zo kan uw bestaan hier op aarde als waardig beschouwd worden.

  Het kan altijd beter:
  Wat u ook doet of hebt gecreëerd, het kan altijd beter. Met die gedachte zijn leiders als Bill Gates en wijlen Steve Jobs erin geslaagd om telkens weer iets nieuws en beters te brengen. Hetzelfde zou voor uw persoonlijke ontwikkeling moeten zijn. Wees blij dat u vooruit geraakt door nieuwe dingen te leren en te hanteren maar denk nooit dat je alles weet. We zullen altijd eeuwige studenten van het leven blijven en dat maakt het zo aangenaam om te leven. U kan op elk uur van de dag iets bijleren waardoor u weer wat sterker staat in de zoektocht naar uw doelen. Bescheidenheid is een mooie eigenschap en is hier zeker van toepassing, sommige mensen denken dat ze God op aarde zijn tot er hun iets overkomt dat hun zo raakt dat ze terug met beide voeten op de grond staan. Niemand is meer dan een ander en zeker niet omdat de omvang van zijn portefeuille iets groter is dan de gewone man in de straat. Een klassiek voorbeeld van bescheidenheid is Warren Buffet die hoewel hij miljarden bezit hem niet anders voordoet als jij en ik. Hij woont in een gewoon huis, rijdt in een gewone wagen en weet goed dat hij niet alles is. Daarom is hij ook zo succesvol, een man die naar mijn inziens het leven goed begrijpt. Mensen zeggen dat hij een supertalent is in het beleggen maar eigenlijk werkt hij meer dan zijn concurrenten. Hij leest continu jaarverslagen en past zijn beleggingstacktieken hierop toe. Hij zegt zelf dat hij niet kan stoppen met lezen omdat men ook alles van een bedrijf moet weten alvorens erin te investeren. Dat hij er een neus voor heeft staat buiten kijf maar dit komt omdat hij zijn persoonlijke ontwikkeling nooit wou laten rusten. Hij beseft maar al te goed dat hij nooit alles zal weten en dat hij dus nooit zal stoppen met groeien. Heeft u ook al eens afgevraagd wat er zou gebeuren mocht u al uw krachten in de strijd gooien? Wat als u ook nooit zou opgeven en probeert om uzelf continu te verbeteren? Wat dit zou doen met uzelf en uw leven? Ik zal het u vertellen, u zal ook als de mensen die het toepassen een enorme kracht in uwzelf ontwikkelen. Een kracht die u zal laten zien dat niets onmogelijk is, en wat is aangenamer dan dat? Ik wens u alvast veel succes in het proces van uw eigen persoonlijke ontwikkeling.