Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Pesten op het werk stop je zo!

Roep een halt tegen pesten

 1. sonja
  Dat kleuters en jongvolwassenen mekaar eens zitten te pesten kunnen we nog begrijpen daar hun intelligentie nog niet volledig gevormd is. Indien dit op latere leeftijd gebeurt mogen er toch eens de nodige vragen gesteld worden. We kunnen misschien eens lol maken en mekaar wat treiteren maar op dagelijkse basis een collega pesten is een beetje teveel van het goede. Indien pesterijen blijven aanhouden kunnen ze voor regelrechte drama's gaan zorgen welke soms tot een tragisch einde kunnen leiden. We zijn er ons dan ook niet altijd ten volle van bewust hoezeer het pesten van een bepaalde persoon op diens gemoed kan werken. Het is geen spelletje dat zonder gevolgen blijft. Vroeg of laat loopt het mis en pas dan[​IMG] zal de pester gaan beseffen wat hij of zij eigenlijk aangericht heeft. Omdat het niet altijd simpel is om pesters te hervormen kunnen potentiële slachtoffers zich maar best zo goed mogelijk voorbereiden. Hoewel velen denken dat het uiteindelijk wel eens zal ophouden zullen pesterijen niet zomaar verdwijnen. Je hebt dus twee keuzes, ofwel zet je een stap terug en zoek je iets anders ofwel bereid je uzelf voor om de pesters van weerwoord te dienen. Wat heb jij ervoor over om niet langer gepest te worden?

  Wat is pesten op het werk?

  De ene zijn huid is al wat dikker dan de andere zegt men wel eens. Waar de ene met een bepaald humoristisch tafereel kan lachen zal dat bij de andere als denigrerend overkomen. Echte wetten maken in verband met pesten op het werk zijn dan ook super moeilijk omdat het pesten zelf vaak enkel een reflectie van het subjectieve welzijn is. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat alleen wijzelf over pestgedrag zullen kunnen oordelen. Bepaalde handelingen en uitspraken worden namelijk als universeel pesten beschouwd. Doch kan jij enkel zeggen waar je mee om kan en met wat niet. Wees eerlijk met jezelf en bepaal een grens die wanneer ze overschreden wordt je tot onmiddellijke actie zal roepen.

  Wacht niet af hopend dat het op een dag beter zal worden want ik kan je verzekeren dat dit zeker het geval niet zal zijn. Pesters voeden zich op uw zwakte om niet te reageren waardoor ze elke keer een stapje verder zullen gaan. Dit betekent dat het voor jou ook steeds zwaarder zal worden om telkens maar weer buiten je normale job ook nog is met dit pestgedrag te moeten gaan leven. Het is niet makkelijk maar geef ze alleszins niet de kans om jou op je kookpunt te brengen waardoor je alleen maar domme dingen zal gaan doen.

  Een gesprek met de pester:

  Omdat sommige mensen niet weten waar ze zouden moeten stoppen kan het zeker geen kwaad om eerst eens een gesprek met de pester te gaan voeren. Leg hem uit dat zijn of haar gedrag ten opzichte van jou niet acceptabel is en dat je wilt dat dit stopt. In veel gevallen zal zo'n gesprek mensen hun ogen doen opengaan doch is er altijd een kans dat je boodschap voor de aanvaller geen waarde met zich meebrengt. Pesters die bewust en regelmatig hetzelfde gedrag blijven vertonen willen zeker niet voor hun slachtoffers gaan onderdoen. Maak hem of haar duidelijk dat het hier gedaan moet zijn of je anders klacht zal neerleggen. Indien dit geen effect heeft maak je maar beter een afspraak met de preventieadviseur binnen je bedrijf.

  De rol van de preventieadviseur:

  In alle grote en middelgrote ondernemingen is er tegenwoordig een preventieadviseur aangesteld die er moet op toezien dat het welzijn van de werknemers en de arbeidsvreugde niet in het gedrang komt. Een gesprek met de preventieadviseur is confidentieel en het is zijn taak om met u het probleem in kaart te brengen zodoende een oplossing te kunnen bewerkstelligen die voor beide partijen als aanvaardbaar beschouwd kan worden. Zomaar even zeggen dat het wel zal goed komen kan dus niet omdat deze een passende oplossing voor het probleem op de arbeidsplaats moet voorstellen. In kleine ondernemingen van minder dan 20 werknemers is het toegelaten dat de taak van de preventieadviseur door de werkgever wordt uitgeoefend. Niettemin zal deze dezelfde regels in acht moeten nemen! Alsook staat het je steeds vrij om contact op te nemen met de voorziene wettelijke instanties die je hier kan terugvinden.

  Het heft in eigen handen nemen:

  Als de voorgaande manieren niets hebben opgeleverd blijft er nog maar één mogelijkheid over. Onszelf zo ver krijgen dat we de treiteraar zelf onder handen gaan nemen. Hoewel we dit dikwijls als onmogelijk beschouwen is deze ook maar enkel mens waardoor hij of zij ook zwakke plekken bezit. Veelal zal een pester zich door aanhangers laten omringen omdat zo zijn gevoel van macht naar boven kan komen. Wanneer deze aanhangers zouden worden weggenomen blijft er vaak niet veel over van de persoon zelve. Pesten doet men dan ook meestal om eigen onvolmaaktheden en frustraties te kunnen uitwerken. Zonder dat men zich gesteund voelt zal het negatieve gedrag vaak zelf weg ebben.

  Praat dus niet alleen met de pester zelf maar zeker ook met zijn aanhang die dikwijls veel makkelijker te overtuigen zijn dat dit gedrag niet langer kan getolereerd worden. Zeker als de vrees bestaat dat ze hun job hierdoor kunnen kwijtraken om dwingende redenen schrikt veel mensen af. Indien ze je toch blijven dwarsbomen bouw je beter eerst wat zelfvertrouwen op zodat je ze bij de volgende aanval eens van wederwoord zal kunnen dienen. Deze judassen volgen meestal eenzelfde patroon wanneer eens doorbroken vaak het gezond verstand weer naar boven komt. De pester en zijn achterban moet voelen dat er met jou niet langer gesold wordt en dat je zo nodig bereid bent om actie te ondernemen. Probeer ze ook van hun vertrouwde werkomgeving weg te krijgen omdat ze hun daar op hun sterkst voelen.

  Wanneer men tegen je begint te vloeken of als men steeds weer iets zoekt om jou de dieperik in te helpen zal jij onmiddellijk antwoorden dat dit ongepast is. Blijft het gedrag verder gaan dan verlaat je gewoon het kantoor. Zo zal er zich een zekere schaamte bij de aanvaller opbouwen waarmee hij of zij de volgende keer minder munitie heeft om een aanval te lanceren. Wees consequent en laat vooral niet zien dat je onder zijn pesterijen aan het lijden bent waardoor deze er meer plezier gaat aan beleven. Probeer een sterke band met de rest van de collega's op te bouwen zodat deze je in nood wel zullen bijstaan. Geef nooit op, hoe lang het ook duurt maar zoek steeds weer naar een nieuwe weg om dit pestgedrag te kunnen tegengaan. Het zal geen makkelijke strijd zijn maar het zal de moeite lonen wanneer op een dag alle pestgedrag zal verdwenen zijn.