Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Rechtzaak vermijden?

Hoe kom ik tot een consensus?

 1. sonja
  De rechtbanken in ons land zitten vol omdat het merendeel van onze bevolking er maar niet in slaagt om tot een consensus te komen. Bij aanhoudende problemen proberen ze dan maar elkaar voor de rechtbank te bevechten. Het is blijkbaar in de gedachtengang van sommige mensen idealer om naar de rechtbank te gaan alvorens eerst zelf te proberen om hun problemen met elkaar op te lossen. Een klein percentage kiest er zelfs voor om elkaar fysiek te bedreigen. Het spreekt voor zich dat dit uw problemen alleen maar groter zal maken waardoor een consensus nog moeilijker te bereiken zal zijn. Maar om tot overeenstemming te komen heb je[​IMG] wil nodig, wil die langs beide kanten moet aanvaard worden. Iedereen zal dus water bij zijn wijn moeten doen en ik ben er dan ook van overtuigd dat een consensus in 95% van de gevallen zeker mogelijk moet zijn. Want eigenlijk gaat niemand graag naar de rechtbank en maken we dikwijls verkeerde assumpties waarom we dit wel zouden moeten doen. We weten allemaal dat we nochtans veel geld en moeite zouden kunnen besparen door echt naar elkaars problemen te luisteren. Het is dan ook mijn bedoeling om met onderstaande tekst uw wegwijs te maken in de mogelijkheden die zich buiten de rechtbank beschikbaar stellen.

  Analyseer jullie probleem eerst afzonderlijk:

  Wat is nu echt het probleem? Weet je dat veel mensen na maandenlang bekvechten zelfs al niet meer weten over waarom ze in eerste instantie ruzie maakten? Het gaat er hun eigenlijk enkel nog om dat ze kunnen winnen. Ze willen geen gezichtsverlies leiden dus moeten ze op één of andere manier van de andere proberen te winnen. Ongegrond maken ze de veronderstelling dat bekvechten gelijk aan eer verdedigen staat. Men wil niet afgaan en denkt de andere te kunnen overhalen, overbluffen en/of zelfs te vernederen. Deze tactieken brengen echter geen zode aan de dijk en de ironie zit hierachter dat ze eigenlijk met dit gedrag echt reputatieschade zullen ondervinden. Probeer dus eerst rustig alleen je probleem te analyseren. Hoe is het zo ver kunnen komen? Heb ik iets bijgedragen dat dit probleem zou veroorzaakt hebben? Wat zou ik maximaal kunnen doen om het probleem te verhelpen? Dit zijn enkele van de vele cruciale vragen die je uzelf zal moeten stellen om tot een eerlijke analyse te kunnen komen. Ga er voor eens niet vanuit wie zal winnen maar probeer eerlijk je probleemsituatie aan de kaak te stellen. Je zal nooit tot een consensus kunnen komen als je niet kan afstappen van het feit dat er iemand moet winnen. De consensus belichaamt trouwens dat beide partijen er beter van worden en niet dat één van de twee er meer voordeel aan heeft dan de ander. Eens we weten waar het probleem vandaan komt kunnen we er ook alles aan doen om het te verhelpen. Daarom zou ik u willen vragen dat u eventjes uw verbeelding gebruikt en u zich in het denkbeeld van de andere partij probeert in te leven. Met welk voorstel zou de tegenpartij kunnen akkoord gaan? Denk nog niet hoe u zich daarbij voelt maar probeer echt eens in de andere zijn schoenen te staan. Wat zou voor hun een mogelijke oplossing kunnen zijn? Tot wat zijn zij echt bereid? Eens je dat weet is het best dit onmiddellijk neer te pennen. Hierachter kan je dan jouw oplossing neerschrijven. Hoe ver liggen die twee vergelijkingen uit mekaar? Wat kan jij doen om ze dichter bij mekaar te brengen? Het is heel belangrijk dat je dit weet alvorens je met de tegenpartij gaat praten. Zo weet je zeker wat voor jou aanvaardbaar is en waarmee je zou kunnen leven. Voor je het probleemgeval met de tegenpartij wilt bespreken moet jij 100% weten wat voor jou haalbaar is. Zo kan je al vele uren van discussies uit de weg gaan zodoende de beschikbare tijd als optimaal mogelijk te kunnen gebruiken. Schrijf al je bevindingen op papier en vraag aan je tegenpartij om hetzelfde te doen.

  Voorbereiden op een gesprek:

  Als jullie beiden bovenstaande oefening tot een goed einde hebben volbracht is het logisch dat we onze bevindingen aan mekaar willen bekend maken. Dit kan het best door een afspraak te regelen op een neutraal terrein. Zo voelt niemand zich meester over de plaats en kan er ook niemand buitengezet worden. Denk ook niet van: ,,Waarom nog een gesprek houden, we hebben het al zo vaak geprobeerd?" want hiermee bereik je niets. Het is vanzelfsprekend dat je het alleszins met de juiste middellen nog niet genoeg hebt geprobeerd. Veel mensen denken omdat ze 100 keer hetzelfde zeggen ze ontzettend hun best hebben gedaan maar eigenlijk hadden ze het evengoed bij 1 keer kunnen laten daar ze hun gedachtengang nooit hebben veranderd. Het is belangrijk dat je nu is anders bent dan gewoonlijk en je zal hiermee geenzins gezichtsverlies ondergaan, integendeel, een goede bemiddelaar wordt doorgaans aardig gecomplimenteerd. Het is dan ook belangrijk dat je rustig bent alvorens je het gesprek probeert te beginnen. Als je voelt dat dit helemaal het geval niet is heb je misschien iemand nodig die je rust kan opwekken. Anders is een extreme sportoefening ook altijd goed om rustig van te worden. Wat voor jou ook werkt, probeer zo rustig mogelijk te zijn alvorens je aanstalten maakt om het gesprek aan te vangen. Je kan ook altijd mekaars bevindingen bestuderen voor je tot een gesprek overgaat. Zo kan je samen met je partner of wie dan ook beslissen wat mogelijk is en niet. Tijdens het gesprek is het al wat moeilijker om met één van je naasten te overleggen, als je dit vooraf doet ben je al half gewonnen.

  Het gesprek zelf:

  Het moment van de waarheid is aangebroken, nu zal je moeten waarmaken of je echt in staat bent om een consensus te bereiken. Zoniet sta je even ver als gisteren en dat willen we nu juist ten alle tijde vermijden. Nu je rustig bent is het belangrijk dat je op het afgesproken uur paraat bent. Mensen die te laat komen maken een slechte indruk en kan het zijn dat de tegenpartij wrok gaat beginnen opbouwen. Als teken van respect ben je het uzelf en de tegenpartij verplicht om daadwerkelijk op tijd te komen. Begroet mekaar hartelijk en dank de tegenpartij dat ze voor dit gesprek tijd hebben willen vrijmaken. Begin met je oprechte spijt te betuigen dat het zover is moeten komen en dat je van harte hoopt dat jullie tot een oplossing zullen komen. Vergewis de tegenpartij ervan dat jouw overgedragen bevindingen ruimte voor discussie laten en dat je bereid bent om naar hun standpunten te luisteren. Als teken van constructieve medewerker kan je de andere laten beginnen met zijn bevindingen kenbaar te maken. Probeer hier niet in tussen te komen, ook al is niet alles waar of heb je bedenkingen bij zaken die hij of zij naar voorschuift. Hierachter krijg jij je kans, ga ze dan ook niet op voorhand verkwisten. Blijf ten alle tijde beleefd, ook al is de tegenpartij dit niet. Vertel hun dat je de gegeven standpunten begrijpt en wat je maximaal wil doen om het probleem op te lossen. Wees hierover dan ook eerlijk zonder te denken dat je nog iets achter de hand moet houden. Alleen zo kunnen jullie naar een faire oplossing streven. Als het toch te moeilijk lijkt om er samen uit te komen kan je ook altijd een onafhankelijk bemiddelaar raadplegen. Iemand die er geen belang bij heeft om de ene boven de andere te gaan bevoorrechten. Als u niet onmiddellijk iemand op het oog heeft kan u steeds beroepen op Bemiddeling vzw. Hier kan u op zoek gaan naar een erkende bemiddelaar in uw buurt. Probeer niet te snel op te geven, als het na verloop van tijd echt niet lukt kan u nog altijd naar de rechtbank gaan. Daar zullen ze zeker positief zijn over het feit dat u al zoveel geprobeerd heeft. Als het toch lukt om tot een consensus te komen is het belangrijk dat je de afgesproken afspraken gaat naleven. Als je dit niet doet zullen er snel weer conflicten ontstaan. Een goede probleemoplosser stelt zich zowel tijdens als na het gesprek constructief op.

  De uitvoerbaarheid van de oplossing trachten te verzekeren:

  Als je uiteindelijk zoveel inspanning hebt geleverd om tot een overeenkomst te komen lijkt het ook logisch dat ze nageleefd zal worden. Een mondelinge overeenkomst is wel bindend maar in de praktijk weten we allemaal dat in een rechtbank de ene zijn woord het andere niet zal overstijgen. Daarom kan een mogelijke oplossing in een schriftelijk contract worden neergepend. Hierin kunnen jullie beide verklaren dat u op dato van overeenkomst tot volgende consensus bent gekomen en dat jullie er beide vanuit gaan dat deze door dit contract zal worden nageleefd. U kan er tevens ook in vermelden dat bij niet naleving volgende maatregelen kunnen getroffen worden. Een contract hoeft niet als dreigend ervaren te worden. Veel mensen denken bij het woord contract aan slechte associaties. Eigenlijk is het maar een stuk papier dat uw gegeven woord omschrijft. Als u zal doen wat u zegt zie ik geen enkel probleem in het opstellen van een contract. Dit contract geeft beide partijen de zekerheid dat de afgesproken handelingen zullen nageleefd worden. Schrijf er dan ook niets met tegenzin in, alleen wat je wilt doen zou je in het contract moeten omschrijven. Wees zo precies mogelijk zodat er achteraf geen strubbelingen kunnen ontstaan. Verzeker jezelf er ook van dat je geen zaken tegen de algemene wetgeving opstelt. Anders is je contract niet rechtsgeldig en heeft het ook geen zin dat je het opstelt. Probeer als vrienden de tafel te verlaten want het belangrijkste vanal is dat jullie vriendschap of samenwerking behouden kan blijven. Het menselijke aspect zou dan ook op al de rest primair moeten zijn.