Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Rijk worden

Is het mogelijk?

 1. sonja
  Rijk worden, denkt u er wel is aan? Is het mogelijk voor een gewone man of vrouw uit de straat om financieel onafhankelijk te worden? Ik denk dat talloze voorbeelden in het verleden hebben aangetoond dat dit zeker geen illusie hoeft te zijn. Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffet, Oprah Winfrey en vele anderen hebben ons bewezen dat je met weinig middelen de wonderbaarlijkste zaken kan verwezenlijken. Toch is maar een klein percentage van onze wereldbevolking echt rijk te noemen. Voor een kapitalistisch systeem als het onze is dat toch vrij opmerkelijk. Makkelijk zal het dus zeker niet zijn want laten we eerlijk zijn, dan was iedereen rijk. Waarom lukt het bij de ene dan wel en bij de andere weer niet? Waarom zijn er meer mensen die mislukken in het verwerven van kapitaal dan[​IMG]zij die het telkens weer vermeerderen. We kunnen zeker al uitsluiten dat het alleen met afkomst of kennis te maken heeft. De miljardairs die geen diploma bezitten zijn dan ook haast niet meer te tellen. Het zit hem dus in iets anders, iets wat ongewoon te noemen is want om rijk te worden moet je u kunnen distantiëren van de rest. Veel mensen zullen u gek verklaren in uw zoektocht naar rijkdom, volgens de meeste is het haast onmogelijk om meer te worden dan de gewone man in de straat. Maar dat is helemaal niet zo en na bestudering van talloze rijke mensen ben ik ervan overtuigd dat de gewone man in de straat ook een kans heeft om rijk te worden. Dat iedereen er echt voor zal gaan is een andere zaak. Er zit nog steeds een groot verschil in dromen en uitvoering. Maar als u echt doorzet om uw droom in vervulling te laten gaan zal u uiteindelijk slagen. De vraag is, bent u bereid om dat te doen?

  U heeft maar één idee nodig, welke droom heeft u zodat u rijk kan worden?
  Met één idee kan u werkelijk de wereld veranderen. Met de juiste uitvoering van dit idee kan u zaken bereiken die iedereen voor onmogelijk achtte. Maar zonder een idee staat u nergens, u moet weten wat u wilt als u het veld van de machtigste krijgers van onze economie wil betreden. Daarom zou iedereen, klein en groot moeten blijven dromen over bepaalde zaken die volgens hun het verschil kunnen maken. Want het is door die dromen dat de wereld in het verleden miraculeuze transformaties heeft kunnen ondergaan. Wat als Thomas Edison de lamp niet had uitgevonden en na de eerste maal resoluut had opgegeven? Zou u het zich nog kunnen voorstellen om thuis te komen en wat kaarsjes op te lichten? Uitzonderlijke dromers zorgen voor uitzonderlijke creaties. U moet uw dromen dan ook voeden ipv ze tegen te werken. Laat dromen niet alleen in uw gedachten bestaan maar probeer iets te bedenken waardoor u ze kunt volbrengen. Allen die grote fortuinen hebben vergaard zijn ook begonnen met te dromen en te hopen. Een fortuin komt niet uit de lucht gevallen, u moet het willen bezitten en u moet ernaar streven om het ook te bereiken. Voor u ook maar denkt aan rijkdom zou u volop moeten dromen over wat u echt wilt bereiken. Uw ideeën moeten ook waarde kunnen creëren voor anderen. Door lucht te verkopen zal u misschien een bepaalde tijd wat geld vergaren maar u zal snel ontmaskerd worden. Zelfs in het kapitalistische systeem staat eerlijkheid op de eerste plaats. U wilt dat uw volgelingen er iets aan hebben als ze uw product of dienst willen kopen. Waarde creatie wordt al snel vergeten maar consumenten vragen waar voor hun geld. Voor dit geld hebben ze trouwens hard gewerkt, ze willen dit dan ook alleen omruilen als het voor hun de moeite is. En als u kunt realiseren dat hun zuurverdiende centen met plezier aan u worden uitgegeven hebt u een basis gecreëerd waaruit grote fortuinen kunnen ontspringen.

  Geloven dat het mogelijk is:
  Geloof is het begin van alle rijkdom! U moet een ongenaakbaar geloof hebben dat uw ideeën mogelijk zijn. Het zal zo krachtig moeten zijn dat niets of niemand uw geloof zal kunnen ondermijnen. U moet uzelf als welstellend mens kunnen zien en dit beeld moet u dagelijks oproepen. Wat u allemaal zou kunnen doen en veranderen mocht u morgen rijk zijn. Hoe al uw andere dromen van een mooi huis, dure wagen, mooie sieraden en ondernemende reizen niet langer ontoegankelijk zullen zijn. Dit beeld van u als rijke te zien is ontzettend belangrijk daar u het in moeilijke tijden telkens weer zal kunnen ophalen. Elke keer als iets niet lukt of elke keer als iemand u wil laten verstaan dat het niet mogelijk is moet u uw dromen van rijk te zijn kunnen opwekken. Toen Henry Ford besloot om een V8 motor te bouwen maande hij zijn ingenieurs aan om deze in één blok te gieten. Volgens de bevindingen van de ingenieurs was dit niet mogelijk. ,,Doe het toch maar", zei Henry Ford. Na een jaar hard labeur ging Henry Ford bij zijn ingenieurs om hun bevindingen te laten weten. Nog steeds hadden ze geen resultaat en konden ze dus geen prototype voorstellen. ,,Blijf volhouden" zei Ford, ,,Omdat ik het wil zal het lukken!". Door Ford's vastberadenheid slaagden de ingenieurs er uiteindelijk in om de V8 motor te ontwikkelen. Door zijn verlangen alle kansen te geven heeft het bedrijf miljoenen in de wacht kunnen slepen. Iets is alleen onmogelijk als jij het voor onmogelijk acht! Als u één bent met uw verlangen kunnen uw dromen u veel geld opleveren, succes komt vaak juist nadat de meeste mensen het hebben opgegeven. Maar iemand die niet van opgeven wil weten zal in zijn doel kunnen slagen. Hoop is niet voldoende, u zal echt moeten geloven dat het mogelijk is, alleen zo bent u in staat om een groot fortuin te kunnen verwerven. Het tegenovergestelde is ook waar, als u gelooft dat u tot eeuwige pech bent verdoemd zal u dit ook beleven. Onze gedachtengang kan ons zowel naar geluk als naar ongeluk laten leiden. Maak vandaag de keuze of u de rol van succesvolle zakenman/vrouw of die van slachtoffer op u wilt nemen. Want beide kanten zijn voor iedereen mogelijk, maak uw keuze en leef ernaar.

  Uw droom uitvoeren is actie ondernemen:
  Durven dromen en geloven dat het mogelijk is, is cruciaal. Maar als u ze niet uitvoert zal u nooit rijkdom kunnen verwerven. Veel mensen hebben dromen maar bezitten de wil niet om er iets aan te doen. Een droom zonder uitvoering is het openen van een deur naar het ongeluk. U kan deze deur onmiddellijk sluiten door actie te ondernemen. Dat kan alleen bij het opstellen van een plan, het plan waarin u stap per stap zal beschrijven hoe u uw idee of droom wilt verwezenlijken. Maar dit doet u beter niet alleen, geen enkel man is zonder de hulp van anderen in staat om grote fortuinen te verwerven. U zal zich dus steeds moeten beroepen op de kennis van anderen. U moet een groep kunnen samenstellen die uw visie van verbeelding tot werkelijkheid kan scheppen. Daarom mag u alleen mensen in uw groep toelaten die onvoorwaardelijk willen doorzetten tot het doel van rijk te worden bereikt is. Ieder van de groep moet iets kunnen bijdragen zodat jullie samen één geheel kunnen vormen. Rijk worden is geen one man show, het is het samenbrengen van de juiste mensen op de juiste plaats met het juiste doel voor ogen. Alleen kan u maar zover geraken in het leven, u zal dus anderen moeten laten meewerken en hiervoor ook verlonen. Knoop goed in uw oren dat niemand tot de groep op een langdurige manier kan bijdragen zonder er iets voor te krijgen. De groep moet gestimuleerd worden zodat zij hun beste kunnen en denkpatroon naar voor kunnen schuiven. U moet gezamelijke plannen opstellen waar iedereen zich in kan vinden. Het mag niet alleen u doel zijn om te slagen maar het moet een groepsoverwinning worden. Maak plannen om regelmatig samen te komen en zie er als leider op toe dat iedereen zijn volledige aandacht in het project kan steken. Want intelligentie van de leden is één ding, als ze geen intelligente handelingen kunnen uitvoeren staat u nog steeds waar u begonnen bent. De verloning zou dan ook niet op kennis maar op prestaties moeten gericht zijn. Elk groepslid nu en later is een schakel van uw onderneming om fortuin te verwerven, het is dus uw taak om ieders capaciteit en specialistische kennis ten volle kunnen benutten. Een schakel die in de grote molen dat uw bedrijf is niet functioneert moet bijgestuurd of vervangen worden. U moet dus snel kunnen beslissen daar onvermogende en/of onwillende leden van de groep uw droomballon kunnen kapotprikken.

  Ken uzelf en uw product of dienst als de beste:
  U moet uzelf naar waarde kunnen schatten. Het is immers belangrijk dat u weet wat u waard bent. Hieruit kunt u concluderen wat uw competenties en zwakheden zijn. Om uw zwakheden te ondersteunen zal u dus moeten kunnen beroepen op andere mensen uit uw groep. Zoals men in iedere onderneming jaarlijks een inventaris opmaakt zou u ook elk jaar uzelf moeten analyseren. Alleen zo kan u uw huidige positie verbeteren. U zou zichzelf moeten afvragen waarin u het afgelopen jaar geslaagd bent en in wat u gefaald bent. Bent u nog steeds die enthousiaste knaap van bij de start van uw droom of is er ondertussen iets veranderd? Ben ik fair tegen al mijn leden van de groep en wat kan ik doen om nog meer uit hun te kunnen halen? Ben ik altijd besluitvaardig geweest of moet ik leren om sneller beslissingen te maken? Heb ik mijn beschikbare tijd ten volle benut of kan het nog beter? Met uzelf deze vragen te stellen kan u een zelfanalyse uitvoeren. Door uzelf te verbeteren als leider zal uw groep ook verbeteren zodoende is een constante groei van uw onderneming realiseerbar. En niet alleen uzelf maar ook uw product of dienst dat u aan de man wilt brengen zou u als de beste in uw vak moeten kennen. Hoe wilt u anders boven de concurrentie verheven worden? U moet anders denken en anders doen als u rijkdom wilt verwerven. Rijke mensen die door hun eigen denken en doen rijk zijn geworden hebben allemaal één ding gemeen, ze zijn ongewoon en stellen doelen voorop die anderen als onrealiseerbaar ervaren. U moet dus uw concurrentie niet gaan evenaren, u moet een weg vinden om ze te overstijgen. U zou op zijn minst elke dag 30 minuten moeten nadenken over uw dromen om de beste in uw vak te zijn. Als u het gelooft en genoeg wilt zal u het verkrijgen.

  Volharding is misschien de belangrijkste eigenschap om rijk te worden:
  Zonder doorzettingsvermogen zal u spijtig genoeg niet rijk kunnen worden, het is een wet der natuur dat diegene die niet van opgeven willen weten hun doel zullen bereiken. Er komen ongetwijfeld moeilijke tijden aan, vrees deze tijden niet want ze geven u een kans om u andere ik te leren kennen. Slechte tijden geven voeding om zichzelf als persoon te verbeteren, u kan dus klagen dat het slecht gaat of u kan analyseren wat de problemen zijn en naargelang handelen. En wees gerust, niet al uw ideeën zullen veel succes met zich meebrengen. Naar alle waarschijnlijkheid zult u zelfs meer falen dan slagen. Maar daarin ligt nu juist het verschil. Mensen die met alle middelen blijven proberen, waar niets teveel voor is en alleen hun uiteindelijke doel in gedachten hebben zullen slagen in de zoektocht naar geld. Ik zou dan ook met dit prachtig gedicht van een groot dichter willen afsluiten. Hierin verwoordt deze dichter exact wat iemand met volharding kan bereiken:

  Ik onderhandelde met het leven om een penning,
  En het leven wilde niet meer betalen,
  Hoe ik ook elke middag bedelde,
  Als ik mijn schamele voorraad telde.

  Want het leven is gewoon een werkgever,
  Het geeft je wat je van hem vraagt,
  Maar als je een salaris hebt afgesproken,
  Tja, dan moet je het ermee doen.

  Ik werkte voor een hongerloontje,
  Alleen om verbijsterd te leren,
  Dat ik elk loon dat ik had gevraagd,
  Makkelijk van het Leven had kunnen krijgen.