Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Seksuele intimidatie op het werk

hoe reageer je hierop?

 1. sonja
  Seksuele intimidatie gebeurt meer en meer en doch wordt er zo weinig over gesproken. Onze werkplaats is een klein beetje onze tweede thuis. Buiten het feit dat je elk uur dat je erdoor brengt moet presteren ben je daar vaak meer dan bij je eigen thuis. Het is een plaats waar je nieuwe mensen leert kennen en waar je probeert om samen met hen iets neer te zetten. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat mensen zich daar na verloop van tijd meer op hun gemak gaan voelen waardoor de grens tussen collegialiteit en iets meer soms durft te vervagen. De mensen waarmee we werken beschouwen we dan ook vaak als vrienden, gewoonweg omdat we er zoveel tijd mee doorbrengen. Uit zo'n vriendschap kan soms iets bloeien waardoor het niet[​IMG] verwonderlijk is dat er zoveel relaties op het werk geboren worden. Door deze evolutie denken sommigen dat het gebruikelijk is om de werkplek als een tweede uitgangsplaats te beschouwen waar ze volop kunnen flirten met wie ze dat ook willen. Zeker als ze een zekere macht binnen het bedrijf verworven hebben durven ze daar nogal is een eigen interpretatie aan geven. Men denkt dan wel is dat vrouwen en mannen bezit van het bedrijf zijn doch in werkelijkheid daar enkel komen om hunzelf en/of hun gezin van inkomsten te kunnen voorzien. Het spreekt dan ook voor zich dat zo'n twee uiteenlopende denkwijzen zullen botsen! Wat is nu eigenlijk seksuele intimidatie en wat kunnen we eraan doen?

  Wanneer spreken we over seksuele intimidatie op het werk?

  Seksuele intimidatie is elk gedrag van een persoon dat er toe leidt dat een andere persoon zich verbaal of fysiek seksueel aangevallen voelt. Hoewel het meer bij vrouwen dan bij mannen voorvalt heeft geslacht hier eigenlijk niets mee te maken. Het is een subjectieve conclusie die enkel door de persoon die zich beledigd of aangevallen voelt kan beoordeeld worden. De ene persoon is natuurlijk de andere niet, waar de ene geen problemen heeft dat er eens iets gezegd wordt over haar uiterlijk zal de andere daar meteen emotionele schade van ondervinden.

  Een algemene regel plakken over wat seksuele intimidatie nu eigenlijk is lijkt haast ondoenbaar. Het komt er dus allemaal op neer van hoe de persoon in kwestie zich bij bepaalde uitingen gaat voelen en of zij hierdoor al dan niet schade zal ondervinden. Dit geldt natuurlijk niet voor ongewenste, fysieke aanvallen op haar persoon die ten alle tijde als seksuele intimidatie zullen omschreven worden.

  Ik ben slachtoffer, wat nu?

  Indien je concludeert dat jij inderdaad het slachtoffer van ongewenste intimiteiten bent heeft het geen zin een reactie hierop te gaan uitstellen. Alle ongewenst gedrag op de werkvloer en daarbuiten kan niet! Zelfs al hebben andere collega's daar geen problemen mee of denk je verkeerdelijk dat het wel aan jou zou liggen, seksuele intimidatie mag je nooit tolereren. Je bent aangenomen om een job uit te voeren maar dit betekent niet dat daarmee een bezit over je eigen persoon kan gesteld worden. Het is jij dat nog altijd moet kunnen bepalen wat wel en niet kan en je hebt dan ook het recht om deze vorm van intimidatie een halt toe te roepen.

  Maak het de persoon die je seksueel intimideert duidelijk dat dit gedrag voor jou niet kan en dat je wenst dat het vanaf nu zal ophouden. Veel daders zullen zich aangevallen voelen omdat ze veelal niet beseffen dat ze verkeerd bezig zijn en dat hun gedrag niet acceptabel is. Het is dus belangrijk dat je hun er op wijst dat jij hier niet mee gediend bent en dat je indien het niet stopt verdere stappen zal ondernemen. Deze stappen kunnen bv. het melden aan je overste of vertrouwenspersoon binnen het bedrijf omvatten. Hoewel ze dit met jou niet gedaan hebben doe je dit in eerste instantie best op een kalme, respectvolle manier. Omdat het voor het merendeel van de daders als een shock overkomt zullen ze meestal hierna met hun ongewenste activiteiten stoppen.

  Indien het ongewenst gedrag zich blijft manifisteren:

  Er zijn altijd mensen dat niet goed beseffen waar en waarom een grens te trekken. Ze blijven het ongewenst, seksueel gedrag verderzetten en gaan vaak zelfs nog een stapje verder. Sommige vrouwen denken dat er verder niets aan te doen valt omdat ze zeker hun job niet willen verliezen doch zal dit alleen in het nadeel van het slachtoffer gaan spelen. Wees geen marionet voor iemand die van jou zijn speeltje wil maken maar zet door tot er een oplossing gevonden is. Het is zeker niet ok om je zo te laten behandelen alsook kan je denken aan het repetitief karakter dat zich bij jou en andere collega's zal blijven voordoen.

  Gelukkig zijn er erkende instanties die je hierbij kunnen helpen. Ons land telt 3 vakbonden die je hierbij kunnen bijstaan. Met hun aan je kant ben je alvast meer beschermd tegen jobverlies. Alsook heb je het CAW, externe directie voor toezicht op het welzijn op het werk of kan je een advocaat onder de arm nemen. Wat er ook voor nodig is, laat het niet toe en ga tot het uiterste om dit gedrag te kunnen voorkomen. In ernstige gevallen kunnen daders een ontslag voor dwingende redenen krijgen en kunnen ze eveneens strafrechtelijk vervolgd worden.

  Vertel het tegen iemand, blijf er niet mee zitten:

  Hoe moeilijk het ook is, vertel het tegen je partner of een psycholoog. Het is niet abnormaal dat dit gedrag een trauma bij je teweeg heeft gebracht en niet iedereen is in staat om dit zomaar op zichzelf te verwerken. Je hebt steun nodig en het is zeker niet verkeerd om hierom te vragen. Indien je professionele hulp nodig hebt is het misschien aan te raden om dit met je werkgever te bespreken naargelang het zich toch op de werkplaats heeft voorgedaan. De kosten van deze gesprekken zouden dan ook door hem of haar betaald mogen worden. Waar het uiteindelijk op neerkomt is dat je je als slachtoffer niet laat intimideren en een manier zoekt om een normaal leven verder te zetten. Dergelijke feiten kunnen met een mens wat doen maar laat dit niet je verdere leven bepalen.