Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Verlies en rouw komen op ieders pad

Verlies en rouw zijn onlosmakelijk aan het leven verbonden

 1. OnlineHulpverlener
  Verlies en rouw onlosmakelijk aan elkaar verbonden

  Ieder mens, jong of oud, man of vrouw, arm of rijk, krijgt vroeg of laat in zijn of haar leven te maken met het lijden van – en onder serieus verlies. Bij verlies en rouw denken we vaak aan het overlijden van een dierbaar persoon in ons midden of de dreiging hiervan (wanneer er bijvoorbeeld sprake is van de aanwezigheid van een ernstige ziekte); het wegvallen van een familielid, goede vriend(in), fijne buur of gewaardeerde collega. Een zwaar verlies lijden kan, maar hoeft niet altijd, te maken te hebben met het overlijden van een dierbare persoon in onze directe omgeving. Overigens kan een rouwproces al aanvangen op het moment dat het overlijden van een voor ons dierbaar persoon een realistische mogelijkheid is geworden. Er zijn veel vormen van verlies die zich kunnen voordoen in een mensenleven. Om bij het verlies van mensen te blijven, denk eens aan een relatie die verbroken wordt…een goede vriend die gaat verhuizen… Of een fijne collega die met pensioen gaat. Allemaal voorbeelden van situaties waarin er wel sprake is van verlies maar dit niet per se gekoppeld hoeft te worden aan het overlijden van iemand. Wat wel overeenkomt is een periode van rouw waarin met name verwerking centraal staat en hierbij om veel en om de juiste vorm van aandacht vraagt.

  Verlies en rouw om ongewenste veranderingen

  Buiten het overlijden en wegvallen van een dierbaar persoon, zijn er nog meer situaties denkbaar waarin verlies en rouw een hoofdrol vertolken. Hoewel de volgende opsomming geen complete weergave zal zijn van alle denkbare vormen van verlies, geeft het wel weer wat ik in dit artikel wil benadrukken. Namelijk, verlies en rouw is ontegenzeggelijk verbonden aan het overlijden van mensen. Echter, verlies en rouw kan zich op (veel) meer gebieden voordoen. Kijk maar eens naar de volgende voorbeelden van situaties waarbij verlies wordt ervaren en er sprake is of zou kunnen zijn van een periode die wordt gekenmerkt door rouw;

  • Ontslag (verlies van status, inkomen, zelfvertrouwen, structuur, houvast en maatschappelijke betrokkenheid)
  • Brand of diefstal (verlies van goederen met een bepaalde geldelijke – en/of gevoelswaarde)
  • Kinderen die uit huis gaan (afsluiting levensfase, nadruk op ‘wat geweest is’)
  • Faillissement of overplaatsing in de werksfeer (gewenning maakt plaats voor een nieuwe ontdekkingsfase)
  • Verhuizing naar een nieuw onderkomen om wille van praktische redenen (weemoed, herinneringen)
  • Verbroken vriendschap of relatie (gevoel van onveiligheid, ervaren van leegte, verdriet)
  • Zakken voor een examen (zelfverwijt, doel raakt uit zicht, planning verandert)
  Wellicht kan jij met het lezen van dit artikel nog meer voorbeelden van verlies en rouw bedenken, bijvoorbeeld een situatie die je zelf hebt beleefd en die bij jou zorgde voor een groot gevoel van verlies, gevolgd door een periode van rouw.

  Verlies en rouw is een intense maar unieke en persoonlijke ervaring

  Als jij als mens zijnde een verlies moet incasseren, ongeacht welke vorm dit heeft, vraagt dat om een gezonde periode van rouw. Dat klinkt misschien wat tegenstrijdig omdat rouw nooit als prettig ervaren zal worden. Maar met het oog op de toekomst is het wel van het grootste belang dat je hier en nu aandacht geeft aan jouw verwerkingsproces. Je mag daarin voelen wat je voelt en denken wat je denkt zonder daar onzeker over te zijn. Je zult te maken krijgen met mensen die je bewust ontwijken, onmachtig als zij zijn om jou persoonlijk affectie te geven en begrip over de situatie te tonen voor het verlies wat je hebt geleden en voor het rouwproces waarin je verkeert. Er zullen ook mensen zijn die tegen je zeggen: “Gelukkig heb je nog wel …” of “Hoe lang is het nu geleden dat hij/zij overleden is? Dan gaat het nu toch zeker wel weer goed met je?”
  Opmerkingen als deze zijn verre van empathisch te noemen, integendeel! Het illustreert alleen maar de onmacht van mensen om zich op de juiste wijze om jou te bekommeren, ook al kunnen hun intenties daarbij goed zijn.

  Zoek de juiste vormen van steun en bewaak jouw grenzen

  Als jij te maken krijgt met ernstig verlies of de dreiging hiervan, probeer je dan ook bewust te worden van de negatieve elementen en de positieve elementen die zich om jou heen bevinden. Als jij duidelijk krijgt welke mensen en/of invloeden een heilzame werking op jou uitoefenen, koester en versterk dit dan. Anderzijds is het goed om negatieve factoren zoveel als mogelijk uit te bannen. Als jij bijvoorbeeld het gevoel hebt overvraagd te worden, focus dan op datgene wat jij echt belangrijk vindt en geef hier door middel van jouw acties prioriteit aan. Stel jezelf daarbij gerust vragen als “Wat levert dit mij (niet) op?” of “Wat zou ik kunnen doen om zoveel mogelijk rust te kunnen ervaren?” Juist als je in een situatie van verlies en rouw verkeert is het van het grootste belang assertief te zijn en jouw belang voorop te stellen. Je bent dan immers kwetsbaar. Jouw lichaam en geest vragen dan om rust en verzorging, niet om negatieve prikkels van buitenaf. Verlies en rouw is het doorgaan van een specifieke, unieke fase en hoe ‘gezonder’ dit proces zich afspeelt, hoe positiever dat zal uitwerken ten aanzien van het verloop van het rouwproces op zich en op jouw uiteindelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid in de toekomst. Je zult dan weerbaarder en stabieler in het leven kunnen staan waarbij je weer leert genieten van de mooie kanten van het leven.

Recente Reviews

 1. bieke
  bieke
  5/5,
  Bedankt voor deze hulpvolle woorden die mensen in crisis zeker zullen kunnen gebruiken.
  1. OnlineHulpverlener
   Antwoord van Auteur
   Dank je wel voor de reactie bieke. Ik hoop dat het inderdaad zo zou mogen uitpakken.
 2. sonja
  sonja
  5/5,
  Iets wat altijd moeilijk blijft.
  1. OnlineHulpverlener
   Antwoord van Auteur
   Zeker waar, het is een intiem en lastig proces.