Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Waarom denken we zelf zo belangrijk te zijn?

De utopie van meer te willen zijn

 1. sonja
  Als mens zijn we allen gelijk. Noch onze schoonheid, status of macht zouden ons boven andere mensen mogen verheven. Hoewel niet iedereen dezelfde mogelijkheden of middelen heeft hebben we praktisch allemaal iets waar we goed in zijn. Het eigen talent is dan ook vaak de enige kracht die ons van anderen zou mogen onderscheiden. Maar toch durven we op veel vlakken egocentrisch en zelfingenomen te zijn denkend dat dit de weg is dat je zou moeten volgen. Onze problemen komen meestal op de eerste plaats en we zullen dan ook veelal klagen wanneer iets [​IMG]niet naar onze zin verloopt. Verkeerdelijk denken we dat dit de menselijke natuur is om ons zo ver mogelijk binnen de klassenmaatschappij te kunnen opwerken. We willen toch iets worden, niet? Liefst iemand die veel te zeggen heeft en waarvan andere mensen zullen opkijken. Deze neerbuigende manier naar andere mensen toe wordt dan ook niet echt geapprecieerd. Het is dan ook vaak laat in ons leven dat we maar beseffen dat iedereen eigenlijk hetzelfde is en we beter de mensen zouden helpen ipv er op neer te kijken. Waarom wachten als we onszelf vandaag al kunnen veranderen? Laat de vervolgjaren van uw bestaan een waardige stempel nalaten!

  Leer de mensen kennen hoe ze echt zijn:
  Wie doet er echt moeite om buiten zijn of haar zoektocht naar een nieuwe relatie echt mensen te leren kennen? Vooroordelen maken we snel maar eigenlijk kennen we de meeste mensen waarover we vooroordelen hebben niet eens. Met ze praten zal de enige manier zijn om ze te leren kennen. Zowel u als ik zijn verschillend maar als geen een van de twee moeite doet om de ander te leren kennen zullen we ons op onze eerder gemaakte interpretaties moeten blijven baseren. Het spreekt voor zich dat dit geen goed uitgangspunt is om mensen naar waarde te kunnen schatten.

  Om dit te kunnen moeten we iedereen een faire kans geven zonder dat we op voorhand al ons gedacht over iemand anders hebben gemaakt. Eerste indrukken geven maar beperkte informatie weer en alleen door vragen te stellen kunnen we de mens achter de eerste ontmoeting leren kennen. Toon empathie voor zijn of haar levensverhaal en voor u het weet is er weer een nieuwe vriendschap gecreëerd.

  Hou van uw naaste als van uzelf:
  Komt misschien een beetje prekerig over maar is na duizenden jaren nog steeds meer dan ooit van toepassing. Doe een ander niet aan wat je zelf niet zou willen en geef wat je ook graag zou krijgen. Moest iedereen zijn leven op deze geschreven wet baseren zou de wereld er veel mooier door worden. Een helpende hand is dikwijls niet veel moeite doch stappen we liever door dan iets te geven. Waarom zijn zovelen ervan overtuigd dat alleen het eigenbelang zou moeten primeren?

  Verander vandaag uw aanpak en help de mensen rondom u. Oordeel niet hoe zij zijn noch hoe ze hun leven leiden maar help zonder meer zodat ze hun dromen kunnen verwezenlijken. Denk voor een keer niet aan je eigen dromen of verlangens maar probeer deze van een ander te vervullen. Volg hun leven mee op en geef advies als ze het nodig achtten. Door deze kleine dingen zullen de mensen rondom jou ontzettend dankbaar zijn waardoor jij ook een voldoening van je werk zal krijgen.

  Doe eens iets belangeloos:
  Als je zelf echt geen belang nastreeft kan je er misschien is voor opteren om iets belangeloos voor een ander te gaan doen. Betaal eens een onverwachte rekening van iemand anders, zet het vuilnis van de buur buiten of steek is 100 euro in de bus van die arme stomper wat verder in je straat. Op deze onverwachte manier maak je mensenlevens blij en hou je er zelf ook een goed gevoel aan over. Er zijn zoveel problemen in de wereld die beter door ons allen zouden aangepakt worden. Een gift voor een ander is een plezier voor jezelf omdat je de wereld er beter van maakt!

  Op den duur wordt het een hobby om andere mensen te helpen en geeft dit je meer voldoening dan wat je ooit voor mogelijk had geacht. Verander vandaag zodat iedereen rondom jou van deze genereuze giften kan profiteren. Word een mens dat andere mensen helpt en dit op zowel biologisch, psychologisch als financieel vlak. Geef mensen raad en probeer er niets uit te halen. Het helpen van mensen zou je namelijk meer dan ooit de voldoening in je leven moeten laten terugvinden.