Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Wat een familie voor ons betekenen kan...

Ontdek de familieband opnieuw

 1. sonja
  De weg naar vervulling in ons bestaan lijkt nooit een einde te kennen. Elke dag opnieuw proberen we het beste van onszelf te geven wetende dat de eindstreep nog bijlange niet in zicht is. De droom om op een dag meer te kunnen zijn geeft ons de moed om deze ellenlange passage te overbruggen. Sinds het begin zoeken we steun bij ouders die ons het leven hebben geschonken terwijl ze van hogerhand enkel maar een dienst moesten bewijzen. Het bloed dat door onze aderen stroomt is een genitale mix van twee personen die de plicht kregen om hun kinderen in een degelijke opvoeding te voorzien. Voor zover ons verstand[​IMG] in de beginjaren reikt denken we dat familie enkel uit dezelfde genitale poel kan ontwaken. Sommige mensen beleven hun hele tijd hier op aarde zonder erachter te komen dat familie geen erfelijke component met zich moet meedragen. Wie we wel of niet als familie kunnen beschouwen hangt helemaal van het eigen oordeel af. Niet dat bloeddragers geen vaste waarde in ons leven mogen betekenen doch lijkt het me onwaardig om hun hiervoor de exclusiviteit te gaan garanderen. Families bouwen we zelf en het is door de ervaringen die we in het leven opdoen dat we maar uiteindelijk kunnen beslissen wie de term familie waardig is.

  Elk stap die we zetten zou van geen belang zijn indien we geen familie hadden waar we op konden terugvallen. Een familie die ons in moeilijke tijden begrijpt en waarvoor de woorden die we uitspreken enkel maar een reflectie zijn van wat ze al eerder uit onze expressies konden afleiden. Hoewel we veelal langs onze biologische zijde naar begrip zoeken hebben zij geen enkele meerwaarde dan één ander willekeurig persoon die het goed met ons meent. De familie waaruit we afstammen ziet vaak enkel de rol die we voor hen opvoeren terwijl de naasten die ons dag in, dag uit volgen een meer realistische structuur krijgen voorgeschoteld.

  Wie we zijn en wat we willen zal geen mens ons ooit kunnen leren, maar de steun die we in zowel goede als slechte tijden verlangen is maar een fractie van wat we van een hechte familie kunnen verwachten. De betekenis van zo'n hechte familie ontglipt dan ook wel eens uit onze gedachten. Alleen in tijden van eenzaamheid voelen we de pijn die alleen een familie zou kunnen verzachten. Het zijn soms deze vreselijke gedachten die een mens tot waanzin kunnen drijven omdat we dan maar pas beseffen dat de eigen individualisatie de rekening van het leven niet kan vereffenen.

  De zoektocht naar meer overwelmt dikwijls ons bestaan, doch kan de kennis van de onderwijzers rondom ons heen vaak het antwoord bieden op de vraag die we al zo lang met ons meedragen. Waarom we hier zijn en welk doel we te vervullen hebben zullen we niet uit één of ander boek kunnen afleiden. De doelstelling van ons allen om een beter mens te kunnen zijn wordt door duizenden ogen op een andere manier waargenomen. Onze afkomst en opvoeding zal, en kan nooit dezelfde zijn. Waarom we dan van ieder ander om ons heen een zelfde interpretatie verwachten blijft een onbeantwoorde vraag. Een vraag die we wel lijken te beseffen doch nooit lang met ons meedragen.

  Om een kans te maken of we de doelstelling van ons bestaan wel ooit zullen achterhalen dunkt het in ons eigen belang om de dankbaarheid en vergevingsgezindheid hoog in het vaandel te dragen. De personen die elk empathisch vermogen blijven ontkennen zullen in geen enkel geval de waarde van deze beperkte tijd op aarde kunnen ontcijferen. Zelfs voor diegenen die alles in het werk stellen om het eigen belang te verloochenen zal de opgave als aartsmoeilijk aanschouwd worden.

  Familie kan ons deze hoop geven omdat hun begrip onze dromen blijft voeden. Het is tegen hun dat we onze wildste verhalen zullen vertellen. Niet dat die altijd zo'n nobel doel met zich meedragen doch kan hun advies mede de te volgen levensweg aantonen. Honderden jaren lang was familie één van de belangrijkste steunpilaren zodat we vaak enkel met onze neus boven water toch bleven voortzetten. De laatste jaren vertroebelt de betrokkenheid met zien der ogen waardoor het familiaal karakter meestal tot het gezin beperkt blijft.

  Wij die allen een speciale gave hebben mogen ontvangen, kunnen deze alleen maar tot uiting brengen indien we terug de kracht van samenhorigheid durven ontdekken. Laat ons de meningsverschillen tot een minimum beperken zodat we van mekaar kunnen blijven leren. Want ieder van ons allen heeft een verhaal te vertellen en dikwijls hoeven we enkel maar te luisteren zodat we hierdoor een andere weg kunnen inslaan. Vorm uw familie en durf uw levenspad af te leggen zodat anderen door uw aanwezigheid alleen de hoop naar meer blijven koesteren.