Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Wat is een assessment ?

En hoe kan ik mij hierop voorbereiden

 1. sonja
  Wanneer je op zoek bent naar een geschikte job kan je buiten het sollicitatiegesprek ook op assessment moeten komen. Deze assessment wordt merendeels door erkende adviesbureaus afgenomen. Hoewel dit vroeger alleen voor hogere kaderfuncties werd gehanteerd hebben werkgevers het nut ingezien om iemand op assessment te sturen alvorens zich aan een aanwerving te binden. Van een eenmalig sollicitatiegesprek en psychotechnische testen kun je dan ook niet alles beoordelen. Een assessment gaat veel verder dan dat en probeert de werkelijke aard en het mogelijk toekomstig potentieel[​IMG] van de sollicitant in kaart te brengen. Men gaat afhankelijk van de functie waarvoor men zich aanbiedt de kandidaat op zijn vermogen om bepaalde handelingen uit te voeren gaan testen. Deze testen zijn wetenschappelijk onderbouwd en geven een meetbaar kenmerk om het competentieprofiel van de sollicitant te achterhalen. Sommige bedrijven hechten grote waarde aan deze assessments terwijl andere het meer als een advies beschouwen. Alleszins zou ik u willen aanraden om deze proeven als serieus te aanschouwen. Bedrijven steken niet zomaar handenvol geld in adviesbureaus als men er niets wil uithalen. Assessments meten uw spontaan gedrag in verschillende situaties, doch kan het voor u interessant zijn om u terdege voor te bereiden op de dag of dagen die uw assessment in beslag kan nemen. Daarom sommen we hier de belangrijkste testen op die je op zo'n assessment kan verwachten.

  Verbale en numerieke tests tijdens een assessment:
  Verbale en numerieke tests worden in de regel tesamen afgenomen. Het kan zelfs zijn dat het adviesbureau u vraagt om deze tests alsvorens uw bezoek aan hun center online in te vullen. Met verbale tests wil men nagaan in hoeverre u geschreven teksten kan analyseren en of u evaluerend kan optreden. Het kan zijn dat men u info vraagt over iets dat helemaal niet uit de tekst is af te leiden. Verkwist uw tijd dus niet door naar zaken te zoeken die er niet zijn maar antwoord liever dat dit niet uit de gegeven tekst is af te leiden. Het doel van numerieke tests ligt hem in het feit dat men uw vermogen tot het analyseren van grafieken en cijfertests kan evalueren. Uit deze tests kan men tevens onderscheiden of u wel of niet logisch kan redeneren. Daar deze proeven onder tijdsdruk worden afgenomen is het belangrijk om u te focussen op wat u kan. Als u het antwoord echt niet weet kan u beter de volgende vraag proberen te antwoorden. Om uw verbale en numerieke mogelijkheden te testen kan u deze op de site van shl is inoefenen.

  Het interview:
  Om een eerste indruk van uw kunnen en willen te krijgen zal men van u een interview afnemen. Hierin zal men u continu vragen stellen over bv. wat u al bereikt heeft, wat uw toekomstplannen zijn, waarom je een goede aanvulling voor het bedrijf zou zijn en wat je capabiliteit is om problemen te kunnen oplossen. Men kan aan de hand van deze vragen beslissen of u wel of niet matuur genoeg bent om voor de vacante betrekking in aanmerking te komen. Probeer tijdens dit interview dan ook zo kalm mogelijk te blijven, het kan namelijk zijn dat men methoden zal uitproberen om u van uw stuk te brengen. Als u bv. een leiderfunctie ambieert kan men zien in hoeverre u kan omgaan in moeilijke situaties en zal men vragen of u voorbeelden kan geven uit het verleden waarin u bepaalde problemen hebt aangepakt. Al uw antwoorden zullen dus onderbouwd moeten zijn. Dikwijls zal men u dan ook vragen of u voorbeelden kan geven over relevante situaties uit het verleden. Zeg dus niet zomaar snel iets zonder dat je het aan de werkelijkheid kan toetsen. Dezelfde vragen kunnen ook meermaals gesteld worden, dit is gewoon om te testen of u wel de waarheid spreekt. Denk dus niet dat de interviewer u niet begrijpt maar behoud ten alle tijde uw kalmte. Als u niet zeker bent van uw kunnen kan u best wat oefenen. Vraag een vriend of vriendin om de taak van interviewer op zich te nemen en laat haar of hem dikwijls het vuur aan je schenen leggen. Oefen vooraf vele situaties in en bedenk altijd een verhaal bij uw antwoorden. Want u zal dikwijls horen, kan u deze eigenschap is met een recente gebeurtenis verduidelijken?

  In-basket oefening of postbakoefening:
  Een van de meest gebruikte tests binnen een assessment is de postbakoefening. De postbakoefening is een afgeleide van zijn engelse variant In-basket exercise. Hierin zal men een mailbox binnen een bedrijf nabootsen. In deze mailbox zal je allerhande emails te verwerken krijgen. Het is aan jou om binnen een afzienbare tijd de mails volgens relevantie en hoogdringendheid te gaan sorteren. Alle mails zijn natuurlijk niet dezelfde, je zal zowel mails van fictieve klanten, collega's en je overste ontvangen. Het is de bedoeling dat het selectiebedrijf en je toekomstige werkgever een inzicht krijgen hoe jij belangrijk van onbelangrijk kan onderscheiden.Welke besluiten je neemt en hoe je bepaalde kansen niet laat verloren gaan. Ze willen vooral weten of jij de managerkwaliteiten in jou hebt en dat je de juiste beslissingen op het juiste moment durft te nemen. Deze oefening kan op pc, mondeling of schriftelijk worden afgenomen. Voor administratief personeel kan men deze test gebruiken om te zien hoe goed iemand zijn mails kan sorteren op orde van relevantie. Probeer altijd onderwerp per onderwerp af te handelen, gebruik de gegeven informatie, wees ordelijk en behoud ten alle tijde uw kalmte. Op de site van Selor kan u online de postbakoefening eens uitproberen.

  Planningsoefening:
  Als manager, verantwoordelijke of filiaalleider moet u een degelijke planning kunnen opstellen. Zowel voor uzelf als het personeel is een goede planner essentieel voor een bedrijf. Men zal u dan ook ten gronde testen op deze eigenschappen. U zal als oefening een planning moeten opstellen waarin u met verschillende factoren zal moeten rekening houden. U krijgt bv 20 werkjes te doen op een dag. Het is de bedoeling dat u al deze 20 werkjes in een schema zal gieten. U moet hiervoor wel rekening houden met deadlines, openingsuren, prioriteiten en andere relevante factoren. Het is dus niet zomaar een tijdplanning maken. Met deze test onder tijdsdruk wil men zien of u in staat bent om in een halfuur een planning voor een ganse dag werk voor te bereiden. Ga dus nauwkeurig te werk en probeer met alle factoren rekening te houden. Zo kan men wel degelijk zien of u een goede en vooral realistische planning kan vooropstellen. Hoewel 30 min niet lang lijkt is het meestal ruim voldoende om uw oefening af te werken. U hoeft zich dus niet op te jagen en ik zou zeker de tijd niet in het oog houden. Doe de test hoe je hem ook in het dagelijkse leven zou doen.

  People management oefening tijdens een assessment:
  Voor toekomstige managers en ander leidinggevend personeel zal men naar alle waarschijnlijkheid de people management oefening naar voor schuiven. Hierin gaat men uw eigenschappen als manager onderzoeken. U zal een bepaald probleem over één of meerdere van uw medewerkers voorgeschoteld krijgen. U krijgt de tijd om het probleem te analyseren en voor te bereiden. Zodoende zal u achteraf uw oplossing al dan niet in een rollenspel moeten toelichten. Met deze oefening wil men nagaan of u wel degelijk een probleem kan bestuderen en een oplossing hiervoor kan volbrengen. Probeer met uw aanpak dan ook zo creatief mogelijk te zijn. Alledaagse oplossingen die iedereen kan bedenken worden al gauw als saai en niet creatief genoeg bestempeld. Het is de bedoeling dat u een nieuwe aanpak laat zien, eentje waarbij een geboren leider zijn medewerkers mee kan motiveren. Deze oefening kan u gerust thuis inoefenen, vraag vrienden om de moeilijkste problemen in een bedrijf te bedenken en ga vervolgens aan de slag om op een moderne en creatieve manier regelingen te schikken.

  Nauwkeurigheidstest:
  Nauwkeurigheid in je baan is van essentieel belang en zal tijdens de assessment zeker beoordeeld worden. Mensen die nauwkeurig zijn zullen ook beter alles opvolgen en checken liever iets na alvorens zo maar door te geven. Op nauwkeurige mensen kan men dus rekenen. Het assessmentbureau zal hier dan ook op inspelen door u een nauwkeurigheidstest te laten ondernemen. Deze test vindt meestal op een pc plaats. Men zal u bv namenlijsten weergeven waarin u eerder gegeven gegevens zal moeten controleren. Let heel goed op want in deze test verschuilen geborgen gevaren. Heel kleine aanpassingen, komma's, lettertekens of wat dan ook zal men uit zijn context proberen te halen zonder dat het onmiddellijk opvalt. Om u van uw stuk te brengen zal deze oefening onder tijdsdruk gebeuren. Men gaat u waarschijnlijk zoveel opdrachten vragen dat u deze onmogelijk binnen het voorziene tijdframe kan oplossen. Haast je dus vooral niet, het gaat hier niet om het aantal oefeningen die je volbrengt maar om welke nauwkeurigheid je aan de dag kan leggen.

  Tot slot:
  Tot slot zou ik u willen aanraden om u terdege voor te bereiden op een aankomende assessment. Vraag vooraf welke proeven men zal afnemen en probeer deze eerst is uit. Zo maakt u uzelf minder zenuwachtig en kan de assessment moeiteloos verlopen. Blijf ten alle tijde kalm en denk niet terug over wat u juist gedaan of gezegd hebt. Daar kan u toch niets meer aan veranderen. Vergewis u ervan dat u op het einde van de assessment geen beoordeling mee naar huis krijgt. Deze gaat naar uw toekomstige werkgever, u hebt wel het recht om deze in te kijken. Ik weet dat het niet leuk is om vele tests te moeten ondergaan, u wil namelijk zo snel mogelijk beginnen maar begrijp dat werkgevers ook al zoveel meegemaakt hebben dat ze niet zomaar iedereen in huis willen halen. Als u slaagt voor uw assessment bent u waarschijnlijk de geschikte man of vrouw voor de job. En wat is nu leuker als met die gedachte aan je nieuwe baan te kunnen beginnen?